Απόφαση-σταθμός για τις υπαλλήλους του Δημοσίου

Απόφαση-σταθμός για τις υπαλλήλους του Δημοσίου
Tη ρητή εξαίρεση των αναρρωτικών αδειών που σχετίζονται με κύηση και λοχεία από τις «συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες» πρότεινε προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης o Συνήγορος του Πολίτη.

Η ανεξάρτητη αρχή προχώρησε σε αυτή την κίνηση έπειτα από καταγγελία γυναίκας υπαλλήλου της γενικής διοίκησης προς τον Συνήγορο του Πολίτη, ότι η υπηρεσία της προσμετρούσε την αναρρωτική άδεια που έλαβε λόγω επαπειλούμενης κύησης, στις «συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες», οι οποίες καταλογίζονται από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια εις βάρος υπαλλήλων, υποψηφίων για θέσεις ευθύνης.

Την πρόταση έκανε αποδεκτή το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς, όπως είχε υποστηρίξει η ανεξάρτητη αρχή, η προσμέτρηση των αδειών που σχετίζονται με κύηση και λοχεία στις «συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες» αποτελεί άμεση διάκριση λόγω φύλου, σύμφωνα και με το ν.3896/2010 (άρθρο 12), με το οποίο ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο σχετική διάταξη της Ε.Ε..

Σημειώνεται ότι η νομοθεσία προέβλεπε ότι οι «συστηματικά επαναλαμβανόμενες αναρρωτικές άδειες», μαζί με τις πειθαρχικές ποινές, καταλογίζονται σε βάρος των υποψηφίων για θέσεις ευθύνης από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια και δύνανται να επιφέρουν την αφαίρεση έως 100 μορίων από τον υποψήφιο (ν. 3839/2010).

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ανταποκρινόμενο στις προτάσεις της ανεξάρτητης αρχής, εξέδωσε εγκύκλιο (ΔΙΔΑΔ/Φ/35/31/1606/οικ.7575) με τη σχετική διευκρίνιση, η οποία κοινοποιήθηκε προς τις υπηρεσίες διοικητικού-προσωπικού του δημόσιου τομέα, που υποχρεούνται να διακρίνουν τις εν λόγω άδειες στα προσωπικά μητρώα των υπαλλήλων τους.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012, 16:02