Αποκαθίστανται οι ΧΑΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010, 16:14
Αποκαθίστανται οι ΧΑΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Το δρόμο για την οριστική αποκατάσταση εβδομήντα ΧΑΔΑ (Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων) της Περιφέρειας Πελοποννήσου, άνοιξε ο περιφερειάρχης Φώτης Χατζημιχάλης, με τη δημοσίευση της πρόσκλησης «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Πελοποννήσου».

Ο προϋπολογισμός φθάνει τα 4.605.000 ευρώ και με την πρόσκληση καλούνται οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της περιφέρειας Πελοποννήσου να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης για την αποκατάσταση των χωματερών που βρίσκονται στην περιοχή τους.

Με αυτόν τον τρόπο η περιφέρεια Πελοποννήσου ευελπιστεί να αποκατασταθούν περιβαλλοντικά 70 περίπου ανενεργοί ΧΑΔΑ και σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων να δρομολογηθεί η αποκατάσταση και εκείνων που είναι ακόμη σε λειτουργία.

Ο περιφερειάρχης Φώτης Χατζημιχάλης, δήλωσε σχετικά ότι η διαδικασία αποκατάστασης των ΧΑΔΑ θα κινηθεί με ταχύτατους ρυθμούς και με την ευθύνη της Περιφέρειας, επισημαίνοντας παράλληλα πως θα αρχίσει και η διαδικασία εκπόνησης μελετών για τους υπόλοιπους ΧΑΔΑ που είναι ακόμη σε λειτουργία.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010, 16:14