Απολυτήριο Γυμνασίου ακόμη και με βαθμό 5 σε εξεταζόμενα μαθήματα

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016, 10:20
Απολυτήριο Γυμνασίου ακόμη και με βαθμό 5 σε εξεταζόμενα μαθήματα
Οι μαθητές του γυμνασίου μπορούν να προαχθούν και να πάρουν απολυτήριο από τη βασική, υποχρεωτική εννεαετή εκπαίδευση της χώρας μας με 5, 6, 7 σε βασικά μαθήματα, όπως η Ελληνική Γλώσσα, η Ιστορία, τα Μαθηματικά και η Φυσική.

Σε εγκύκλιο για τις αλλαγές στο Γυμνάσιο που είχε αποσταλεί στα σχολεία ορίζεται ότι: «Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:

• Όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 10.

• Ή όταν έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης σε καθένα από τα μαθήματα της πρώτης ομάδας (ομάδα Α΄) τουλάχιστον 8 και έχει συνολικό μέσον όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 12».

Την ομάδα Α΄ αποτελούν η Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (κοινή εξέταση της Γλωσσικής Διδασκαλίας και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας), τα Μαθηματικά, η Φυσική και η Ιστορία, τα μόνα μαθήματα στα οποία οι μαθητές θα εξετάζονται γραπτώς στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Με την νέα εγκύκλιο που εξεδόθη χθες, φαίνεται πως ο βαθμός προαγωγής αλλάζει, καθώς δεν απαιτείται καν το "8" για τα βασικά μαθήματα.
Ειδικότερα η εγκύκλιος τονίζει ότι: «Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:

• Όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 10.

• Ή όταν έχει γενικό μέσον όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 13».

Βεβαίως, ο μέσος όρος που απαιτείται για την προαγωγή και την απόλυση αυξάνεται σε 13 από 12, εάν ένας μαθητής έχει βαθμολογηθεί σε κάποια μαθήματα κάτω από 10. Ωστόσο, σύμφωνα με την Καθημερινή και όπως αναφέρουν μέλη της ΟΛΜΕ, από την εμπειρία προκύπτει ότι η χθεσινή απόφαση διευκολύνει τους μαθητές, αφού μπορεί να βαθμολογηθούν με 5, 6 ή 7 στα βασικά μαθήματα, αλλά μπορεί να βγάλουν τελικό μέσον όρο 13 ευνοούμενοι από τα υπόλοιπα, σχετικά εύκολα μαθήματα.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν τα μαθήματα της ομάδας Β΄ (Αρχαία Ελληνικά, Θρησκευτικά, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία-Γεωγραφία, Αγγλικά, δεύτερη ξένη γλώσσα, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Οικιακή Οικονομία), στα οποία οι μαθητές θα εξετάζονται με διαγωνίσματα ή εργασίες κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και τα μαθήματα της ομάδας Γ΄ (Τέχνες, Μουσική, Γυμναστική), στα οποία οι μαθητές δεν θα εξετάζονται καθόλου.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε όλη την εγκύκλιο

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016, 10:20