Αποτελέσματα για υποψήφιους στρατιωτικών, αστυνομικών σχολών

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2010, 12:04
Αποτελέσματα για υποψήφιους στρατιωτικών, αστυνομικών σχολών
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας έχουν αναρτηθεί από την Παρασκευή τα στοιχεία των υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ή της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Όσοι περιλαμβάνονται στις καταστάσεις της Γενικής Σειράς ή των Ειδικών Κατηγοριών μπορούν να ενημερωθούν πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό και τα τέσσερα πρώτα αρχικά γράμματα των ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο) με κεφαλαία.

Για κάθε υποψήφιο θα αναφέρονται μόνο οι σχολές εκείνες για τις οποίες έχει κριθεί ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 210-34.43.557 το αργότερο μέχρι και τις 23-8-10.

Πατήστε εδώ για την ειδική ιστοσελίδα

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2010, 12:04