Άρειος Πάγος: Το «βραχιολάκι» δεν προσμετράται στον χρόνο της προφυλάκισης

Άρειος Πάγος: Το «βραχιολάκι» δεν προσμετράται στον χρόνο της προφυλάκισης
Ο κατ’ οίκον περιορισμός με «βραχιολάκι» δεν προσμετράται στον χρόνο της προσωρινής κράτησης αφού, σύμφωνα με την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, είναι μέτρο εναλλακτικό της προφυλάκισης, διακριτό και μη ταυτιζόμενο με αυτήν. Για τον λόγο αυτό, ο χρόνος προφυλάκισης ενός κατηγορουμένου δεν μπορεί να αθροιστεί με αυτόν της ηλεκτρονικής επιτήρησής του με «βραχιολάκι», ώστε να διεκδικήσει ο κρατούμενος την παύση του κατ’ οίκον περιορισμού νωρίτερα από το 18μηνο, το ανώτατο χρονικό όριο δηλαδή που προβλέπει ο νόμος.

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου με απόφασή της, έκρινε ότι τα ανώτατα όρια προφυλάκισης ή κατ’ οίκον περιορισμού υπολογίζονται ξεχωριστά.

Η υπόθεση απασχόλησε τον Άρειο Πάγο μετά την εισαγγελική αναίρεση υπέρ του νόμου σε καταδικασθέντα της υπόθεσης Energa-Hellas Power, που οι δικαστές, το 2016, αποφάσισαν - εσφαλμένα κατά τους αρεοπαγίτες - να προσμετρήσουν στο ανώτατο όριο του κατ’ οίκον περιορισμού και τον χρόνο που προγενέστερα ο κατηγορούμενος είχε παραμείνει προφυλακισμένος. Αποτέλεσμα ήταν το «βραχιολάκι» να αφαιρεθεί από τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο έξι μήνες νωρίτερα.

Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης: «Ο περιοριστικός όρος της ηλεκτρονικής επιτήρησης με κατ’ οίκον περιορισμό αντιμετωπίζεται όπως ακριβώς και η προσωρινή κράτηση σε σχέση με τη διάρκεια, τα ανώτατα όρια, την εξακολούθηση ή τη διακοπή του. Για τον υπολογισμό όμως της διάρκειας του περιοριστικού μέτρου του κατ’ οίκον περιορισμού δεν χωρεί προσμέτρηση και του χρόνου της προηγηθείσας προσωρινής κράτησης, η οποία αντικαταστάθηκε με τον όρο αυτό. Η μη ταύτιση του κατ’ οίκον περιορισμού ως προσωρινής κράτησης επιβεβαιώνεται και από το ότι δεν προβλέπεται αφαίρεση της διάρκειάς του από την καταγνωσθείσα ποινή, ούτε λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των ορίων έκτισης της ποινής στην περίπτωση απολύσεως καταδίκων, υπό τον όρο του κατ’ οίκον περιορισμού».

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2018, 18:54