«Άρνηση Ziraat να αναρτήσει την ελληνική σημαία σε Ξάνθη και Κομοτηνή»

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011, 12:51
«Άρνηση Ziraat να αναρτήσει την ελληνική σημαία σε Ξάνθη και Κομοτηνή»
Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αποστέλλει τις αποφάσεις σημαιοστολισμού προς τα υπουργεία, τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες της Χώρας, για όλες τις εθνικές εορτές πανελλήνιας σημασίας.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο του υφυπουργού Εσωτερικών, Γιώργου Ντόλιου, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, έπειτα από ερώτηση του βουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ., Ιωάννη Κοραντή, με την οποία καταγγέλλει ότι «η τουρκική τράπεζα Ziraat αδιαφορεί επιδεικτικά για τους νόμους της ελληνικής πολιτείας και αρνείται να αναρτήσει την ελληνική σημαία στα υποκαταστήματα της στην Ξάνθη και την Κομοτηνή, κατά τη διάρκεια εθνικών εορτών» και ερωτά ποια μέτρα θα ληφθούν έναντι της τράπεζας για την εκ μέρους της παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

Ο κ. Ντόλιος, ο οποίος ενημερώνει τον βουλευτή ότι κοινοποίησε το περιεχόμενο της ερώτησης στα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να μελετήσουν το θέμα στο σκέλος των δικών τους αρμοδιοτήτων, αναφέρει επιπλέον ότι σύμφωνα με τον νόμο  851/1978 και σε ό,τι αφορά στα ιδιωτικά καταστήματα και τις κατοικίες, «η Εθνική Σημαία αναρτάται μόνο κατά τις δημόσιες εορτές που έχουν καθιερωθεί με Προεδρικά Διατάγματα και κατά τις επίσημες τελετές που αποφασίζονται από την κυβέρνηση ή τον πρόεδρο αυτής ή ορίζονται από τον υπουργό Εσωτερικών, για τις οποίες προβλέπεται γενικός σημαιοστολισμός από της 8ης πρωινής μέχρι της δύσης του ηλίου, σε όλη την επικράτεια, εφόσον πρόκειται για πανελλήνια εορτή». Υπενθυμίζει επίσης ότι η εθνική σημαία αναρτάται «και στις περιπτώσεις τοπικών εορτών ή τελετών, στις αντίστοιχες περιοχές καθώς και κατά τη διάρκεια εθνικού ή δημοσίου πένθους, μετά από απόφαση του υπουργού Εσωτερικών».

Ο κ. Κοραντής επικαλέστηκε δημοσίευμα της πομακικής εφημερίδας της Θράκης «ΖΑΓΑΛΙΣΑ», σύμφωνα με το οποίο η Ziraat αρνείται να αναρτήσει την ελληνική σημαία στα υποκαταστήματα της στην Ξάνθη και στην Κομοτηνή, κατά τη διάρκεια εθνικών εορτών. Ο βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ. αναφέρει επίσης ότι «η εν λόγω τράπεζα πρόσφατα αγνόησε επιδεικτικά έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που κοινοποίησε σε όλες τις τράπεζες, σχετικά με τον σημαιοστολισμό κατά τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου».

Με την ερώτησή του, ο κ. Κοραντής απευθύνθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας να ενημερωθεί ποια μέτρα θα ληφθούν έναντι τις τράπεζας για την εκ μέρους της παράβαση της σχετικής νομοθεσίας. Είχε επίσης ζητήσει να ενημερωθεί εάν «η ελληνική Πολιτεία θα εφαρμόσει τους ελληνικούς νόμους και στη Θράκη έναντι όλων ή θα δούμε μία ακόμη τουρκική πρόκληση να καταπίνεται στο όνομα της ελληνοτουρκικής προσέγγισης».

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011, 12:51