Ασάφειες και λάθη στις επαναληπτικές πανελλαδικές

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011, 18:34
Ασάφειες και λάθη στις επαναληπτικές πανελλαδικές
Λάθη στις επαναληπτικές εξετάσεις του 2011 εντόπισε η Πανελλήνια Μαθηματική Εταιρεία, και ειδικότερα στις εξετάσεις Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Γ΄ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο, 4 Ιουνίου.

Όπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωσή της η Εταιρεία:

Α. Για τις Επαναληπτικές Πανελλήνιες Εξετάσεις Δ΄ Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, που έγιναν το Σάββατο 4 Ιουνίου 2011, στο μάθημα: Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας έχουμε τις εξής παρατηρήσεις:

Στο Θέμα Β, το ερώτημα Β5 είναι λανθασμένο. Το ζητούμενο ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισμού της δεν είναι αληθές. Η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα σε καθένα από τα δύο διαστήματα, αλλά δεν είναι γνησίως αύξουσα στο πεδίο ορισμού της συνάρτησης f. Προτείνουμε στο Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την απαλοιφή της ερώτησης Β5 και την ανακατανομή των 5 μονάδων αυτής στα υπόλοιπα 4 ερωτήματα.

Β. Για τις Επαναληπτικές Πανελλήνιες Εξετάσεις Γ΄ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που έγιναν το Σάββατο 4 Ιουνίου 2011, στο μάθημα: Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας έχουμε τις εξής παρατηρήσεις:

Στο θέμα Δ, το ερώτημα Δ3, είναι κακώς διατυπωμένο και με έλλειψη στα δεδομένα. Έτσι σε μια προσέγγιση της λύσης συναρτήσει του αριθμού των ατόμων που παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιμόρφωσης προκύπτει μία εξίσωση με αγνώστους τρεις θετικούς ακέραιους, με περιορισμούς, η οποία ξεφεύγει από την εξεταζόμενη ύλη. Προτείνουμε στο Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων την απαλοιφή της ασαφούς ερώτησης Δ3 και την ανακατανομή των 4 μονάδων αυτής στα υπόλοιπα ερωτήματα.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011, 18:38