Άσυλο και από το Εφετείο στον δεύτερο Τούρκο αξιωματικό

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018, 16:06
Άσυλο και από το Εφετείο στον δεύτερο Τούρκο αξιωματικό
Τα χνάρια του Συμβουλίου της Επικρατείας στην υπόθεση του δεύτερου Τούρκου αξιωματικού ακολουθεί το Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας, αποφασίζοντας να μην αναστείλει την παροχή ασύλου που του χορηγήθηκε μέχρι να κριθεί η τύχη της κύριας προσφυγής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με την οποία ζητεί την ακύρωση της επίμαχης απόφασης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ασύλου.

Ωστόσο, η πρόεδρος του ΣΤ΄ Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου διέταξε να επιβληθούν στον Τούρκο στρατιωτικό αυστηροί περιοριστικοί όροι για λόγους ασφαλείας. Έτσι, η διοίκηση οφείλει να μην του χορηγήσει ταξιδιωτικά έγγραφα, να ορίσει ως τόπο διαμονής του συγκεκριμένη μη δημοσιοποιούμενη διεύθυνση και να επιβάλλει την υποχρέωση ο Τούρκος αξιωματικός να εμφανίζεται καθημερινά στο ΑΤ διαμονής του. Επισημαίνεται πάντως ότι η διοίκηση οφείλει να λάβει κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματική επιτήρηση και προστασία του, με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα δεν θα ισοδυναμούν με κατ’ ουσία κράτηση αυτού.

Επιπλέον, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων το δικαστήριο δύναται ανά πάσα στιγμή κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως να ανακαλέσει την παρούσα απόφαση.

Με αυτή την απόφαση γίνεται εν μέρει δεκτό το αίτημα του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής που προσέφυγε κατά της απόφασης της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ασύλου.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018, 16:06