Αττική: Πρόσω ολοταχώς για το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016, 22:09
Αττική: Πρόσω ολοταχώς για το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
Η Περιφέρεια Αττικής και ο ΕΔΣΝΑ, προχωρούν με γoργούς ρυθμούς στο οριστικό σχέδιο του νέου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, ακολουθώντας πιστά τις προγραμματικές θέσεις τους για τη ριζική αλλαγή του, με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση, την επανάχρηση, τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης και την αποκεντρωμένη διαχείριση.

Αυτό τονίζεται σε ανακοίνωση των παραπάνω φορέων, με αφορμή την ολοκλήρωση της 4μηνης α΄ φάσης της ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης, κατά την οποία κατέθεσαν προτάσεις πολίτες, φορείς, συλλογικότητες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, αυτοδιοικητικές κινήσεις, αιρετοί και οι Δήμοι, τόσο δια των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης, όσο και με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, ενώ προέκυψαν σημαντικές παρατηρήσεις, ερωτήματα και θέματα για συμπλήρωση του ΠΕΣΔΑ.

Με βάση τις προτάσεις αυτές, τις παρατηρήσεις και όποια θέματα προέκυψαν από τα Τ.Σ.Δ., η ομάδα εργασίας και η Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ προχωρούν μέσα στον Ιανουάριο του 2016 στην κατάρτιση του τελικού σχεδίου για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής.

Μετά την οριστική κατάρτιση του ΠΕΣΔΑ Αττικής από τον ΕΔΣΝΑ, θα ολοκληρωθεί η σύνταξη της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και θα υποβληθεί για έγκριση, ενώ θα ξεκινήσει η δεύτερη και τελική φάση της διαβούλευσης, όπως ορίζει η νομοθεσία για την έγκριση της Σ.Μ.Π.Ε και ο νόμος 4042/2012.

Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί με την τελική έγκριση του νέου ΠΕΣΔΑ από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2016, 22:09