Αύριο οι εξετάσεις των υποψήφιων δικηγόρων

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011, 12:22
Αύριο οι εξετάσεις των υποψήφιων δικηγόρων
Την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου, θα διενεργηθούν οι εξετάσεις των υποψήφιων δικηγόρων περιόδου Σεπτεμβρίου 2011 στις έδρες των εφετείων της χώρας. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν όσοι κατέχουν πτυχίο του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής ελληνικού ή αλλοδαπού αναγνωρισμένου ομοταγούς πανεπιστημίου και έχουν συμπληρώσει πρακτική άσκηση δεκαοκτώ μηνών σε δικηγόρο.

Οι υποψήφιοι πρέπει, το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της ημέρας έναρξης των εξετάσεων, να καταθέσουν στον γραμματέα της οικείας εξεταστικής επιτροπής αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από:

α) πιστοποιητικό άσκησης
β) πανεπιστημιακό πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου
γ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και
δ) γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Εφετείου χρηματικού ποσού, το οποίο καθορίζεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου συλλόγου, ως εξέταστρα.

Πηγή: Έθνος

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011, 12:34