ΔΕΗ: Μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος από 1η Ιανουαρίου

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015, 18:14
ΔΕΗ: Μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος από 1η Ιανουαρίου
Μειώσεις ακόμα και 20% αναμένονται στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος για το 2016, καθώς, σύμφωνα με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) θα περιοριστούν οι μονοπωλιακές χρεώσεις.

Πρακτικά πρόκειται για τις χρεώσεις που αφορούν στη χρήση των Δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και στο Τέλος Μείωσης Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), που επιδοτεί μεταξύ άλλων την παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Όπως ορίζει η απόφαση της ΡΑΕ, για τους οικιακούς καταναλωτές οι νέες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ, που θα ισχύσουν από την Πρωτοχρονιά του 2016, θα είναι μειωμένες κατά 5,4% σε σχέση με τις ισχύουσες, ενώ όσον αφορά στα δίκτυα μεταφοράς, η μείωση θα ισχύσει από την 1η Φεβρουαρίου του 2016 και θα είναι 12,5% στο σκέλος ισχύος και 3,91% στο σκέλος ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, τα τέλη διανομής για τους οικιακούς πελάτες παραμένουν «σταθερά» στα επίπεδα του 2015.

Στο σύνολό τους πάντως, τα νέα ρυθμιζόμενα τιμολόγια για την πλειονότητα των καταναλωτών θα είναι μειωμένα την επόμενη χρονιά, με εξαίρεση τις χρεώσεις για ορισμένες κατηγορίες μεγάλων καταναλωτών, όπου ισχύει «πάγωμα» των χρεώσεων ή αυξήσεις.

Όπως τονίζει επίσης η ανακοίνωση: «Οι αποφάσεις επιφέρουν συνολικά σημαντική μείωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες καταναλωτών ή κατ' ελάχιστον, μια σχετική σταθεροποίηση (αποτροπή ή συγκράτηση έντονων μεταβολών) για την περίπτωση των πελατών ΥΤ και ΜΤ με ετήσιες καταναλώσεις άνω των 13 GWh, σηματοδοτώντας έτσι την ομαλή προσαρμογή των εν λόγω χρεώσεων στις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου».

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015, 18:41