Δεκτή η παραίτηση Δημητρίου από τη Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019, 14:45
Δεκτή η παραίτηση Δημητρίου από τη Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Δεκτή έκανε και τυπικά την παραίτηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής, κ. Δημητρίου, η Αγία και ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά την πρώτη ημέρα της συνεδρίασής της και προαναγγέλλει την εκλογή νέου Αρχιεπισκόπου το Σάββατο, λέγοντας ότι η παραίτηση θα ισχύει από τις 11 Μαΐου. Επίσης ασχολήθηκε με το θέμα της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

Ἀνακοινοῦται ὅτι ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος κατά τήν συνεδρίαν αὐτῆς τῆς σήμερον, 9ης Μαΐου 2019, ἐπελήφθη τῶν θεμάτων τῶν Ἀρχιεπισκοπῶν Ἀμερικῆς καί Αὐστραλίας καί διά μέν τήν πρώτην ἀπεδέχθη τήν ὑποβληθεῖσαν παραίτησιν τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Γέροντος Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, μέλλουσαν νά ἰσχύσῃ ἀπό τοῦ Σαββάτου, 11ης τ. μ., ἐκφράσασα τήν εὐαρέσκειαν καί τόν ἔπαινον τῆς Μητρός Ἐκκλησίας διά τήν πολυετῆ καί εὔορκον διακονίαν αὐτοῦ, διά δέ τήν περίπτωσιν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Αὐστραλίας, εἰς πρῶτον στάδιον, μετά τάς σχετικάς προκαταρκτικάς ἐπί Συνόδου συνομιλίας, ἐδέχθη εἰς ἐνημερωτικήν συνεργασίαν τόν παρεπιδημοῦντα Βοηθόν ἐκεῖσε Ἐπίσκοπον Θεοφ. Δορυλαίου κ. Νίκανδρον καί Ἀντιπροσωπείαν ἐπιφανῶν λαϊκῶν παραγόντων, ἐπιφυλασσομένη νά συνεχίσῃ τάς διαβουλεύσεις καί προβῇ εἰς τάς τελικάς αὐτῆς ἀποφάσεις.

Πηγή: orthodoxianewsagency.gr


 

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019, 14:45