Διαμαρτυρία καθηγητών Τ.Ε.Ι. για τα ερευνητικά προγράμματα

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011, 14:51
Διαμαρτυρία καθηγητών Τ.Ε.Ι. για τα ερευνητικά προγράμματα
Μετά τους πανεπιστημιακούς και η Ομοσπονδία των Καθηγητών των Τ.Ε.Ι. διαμαρτύρεται για τον χειρισμό του Υπουργείου Παιδείας στη διαδικασία αξιολόγησης των ερευνητικών προγραμμάτων «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ», «ΘΑΛΗΣ», «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ» και «Μεταδιδάκτορες».

«Φθάσαμε στο 2011», επισημαίνουν οι καθηγητές Τ.Ε.Ι. σε ανακοίνωσή τους, «χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των προγραμμάτων, με αποτέλεσμα να μην γίνεται έρευνα στα Α.Ε.Ι. και να είναι ορατός ο κίνδυνος να χαθούν σημαντικά κονδύλια από το Ε.Σ.Π.Α., στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διέρχεται η χώρα μας».

Οι καθηγητές των ΤΕΙ ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας να δεσμευθεί σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για:

- ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της 1ης φάσης επιλογής των προτάσεων «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» και «ΘΑΛΗΣ».

- καταληκτική ημερομηνία για τη 2η φάση υποβολής της πλήρους πρότασης, καθώς και τις προδιαγραφές για την υποβολή του περιεχομένου της πρότασης.

Τέλος, σημειώνουν ότι το υπουργείο πρέπει να επισπεύσει τις διαδικασίες αξιολόγησης των ερευνητικών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α., γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα χαθούν πολύτιμα κονδύλια από την Ε.Ε., τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, με παράλληλη οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011, 14:51