Δικαίωση για εργαζομένους σε Εφορία Αρχαιοτήτων

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011, 19:51
Δικαίωση για εργαζομένους σε Εφορία Αρχαιοτήτων
Τη χορήγηση του μηνιαίου επιδόματος των 176 ευρώ για την τριετία 2002-2005, στη διάρκεια της οποίας απασχολούνταν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διεκδίκησαν μέσω προσφυγής τους στον Άρειο Πάγο, 15 εργαζόμενοι στην Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης.

Τελικά με την υπ’ αριθμ. 1723/2010 απόφασή του το Ανώτατο Δικαστήριο τους επιδίκασε το ποσό των 32.600 ευρώ για τη διετία 2004-2005, καθώς οι αξιώσεις τους για την περίοδο 2002-2003 είχαν παραγραφεί.

Ο Άρειος Πάγος δέχθηκε ότι η μη καταβολή του επιδόματος αντίκειται στο άρθρο 4 του Συντάγματος που αφορά την ισότητα των πολιτών.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011, 19:51