Διοικητικό Εφετείο: Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για 404 δικαστικούς γραμματείς

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019, 20:14
Διοικητικό Εφετείο: Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για 404 δικαστικούς γραμματείς

Στον αέρα τινάζει το Διοικητικό Εφετείο τους οριστικούς πίνακες  με τους επιτυχόντες στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 2017 για την πλήρωση 404 θέσεων δικαστικών γραμματέων στα δικαστήρια.

Το Διοικητικό Εφετείο κάνοντας δεκτή την προσφυγή που είχαν καταθέσει επιτυχόντες στους προσωρινούς πίνακες, οι οποίοι όμως αποκλείστηκαν τελικά, ακύρωσε τους οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ στον εν λόγω διαγωνισμό.

Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, οι οριστικοί πίνακες καταρτίσηκαν «κατά παράβαση των αρχών της νομιμότητας, της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της ισότητας, δεδομένου ότι οι διοριστέοι επιλέγησαν βάσει μιας άνισης, αναξιοκρατικής και άνευ κριτηρίων διαδικασίας μοριοδοτήσεως με το πριμ της συνάφειας».

Όπως υποστήριζαν στην προσφυγή τους,  το ΑΣΕΠ «εν μέσω διαγωνισμού, παντελώς αδιαφανώς και αυθαιρέτως άλλαξε άποψη για τον τρόπο που αξιολόγησε την συνάφεια των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών των υποψηφίων και την προϋπηρεσία τους, με αποτέλεσμα να βρεθούν διοριστέοι υποψήφιοι με μεταπτυχιακά και διδακτορικά από θετικές επιστήμες και να αποκλειστούν υποψήφιοι με μεταπτυχιακά και διδακτορικά από φιλοσοφικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Συμμετέχοντες δηλαδή που οι σπουδές τους είχαν σαφώς μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο της εργασίας».

Οι προσφεύγοντες κατηγορούν το ΑΣΕΠ ότι διεύρυνε, με νέα κριτήρια,  το γνωστικό αντικείμενο των θέσεων  το οποίο καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τους βασικούς τίτλους σπουδών οι οποίοι  προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου και των π.δ. που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.

Να σημειωθεί πως τουλάχιστον οι περισσότεροι από τους επιτυχόντες του διαγωνισμού του 2017 ήδη έχουν διοριστεί και υπηρετούν κανονικά. 

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019, 20:14