Δημιουργούνται Κέντρα Αριστείας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021, 10:46
Δημιουργούνται Κέντρα Αριστείας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από εισήγηση του πρύτανη καθηγητή Θάνου Δημόπουλου, αποφάσισε σχεδόν πριν από 1 χρόνο τη δημιουργία Κέντρων Αριστείας (ΚΑ) σε διεπιστημονικούς τομείς, στους οποίους το Πανεπιστήμιο έχει να παρουσιάσει καινοτόμο δραστηριότητα ή/και που στρατηγικά θέλει να αναπτύξει.

Η επιλογή δημιουργίας Κέντρων Αριστείας υπηρετεί το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του Ιδρύματος, που, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δημιουργία συνθηκών διάκρισης σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης του Πανεπιστημίου. Η επένδυση σε όλους τους τομείς της πνευματικής και δημιουργικής πρακτικής δράσης του ΕΚΠΑ είναι ουσιαστικής σημασίας για το μέλλον του Ιδρύματος.

Η πρώτη παρέμβαση στον τομέα αυτό θα είναι η επένδυση στη διεπιστημονική συνεργασία, η επιτάχυνση της ανάπτυξης νέων βέλτιστων παραδειγμάτων και μεθόδων για την καινοτομία και την έρευνα και η προώθηση των βασικών επιστημών, αλλά και των συνεργατικών επιστημονικών κλάδων, καθώς και των σύγχρονων τεχνολογικών πεδίων και των αντικειμένων που συνδέονται με το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ανάπτυξη των Κέντρων συντονίζεται από μια Επιτροπή για κάθε Κέντρο, η οποία ορίστηκε με απόφαση Συγκλήτου και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ διαφορετικών Τμημάτων και Σχολών. Η Επιτροπή αυτή θα έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση της πρότασης ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου και θα συνεργάζεται με όλα τα μέλη ΔΕΠ που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο εγχείρημα και αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται ουσιαστικά στο αντικείμενο του Κέντρου. Οι δομές αυτές, αφού ωριμάσουν, θα μπορούν να αποτελέσουν Ινστιτούτο του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου ή να ενταχθούν σε αυτό ως λειτουργικές Μονάδες του.

Με στόχο την άρτια ανάπτυξη των Κέντρων Αριστείας, η Σύγκλητος αποφάσισε ήδη να διαθέσει για τον ερευνητικό εξοπλισμό τους χρήματα από τα ταμειακά διαθέσιμα του ΕΛΚΕ. Ο εξοπλισμός αυτός θα αποτελεί κοινό εξοπλισμό για όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου και θα διέπεται από τον κανονισμό ερευνητικού εξοπλισμού της Επιτροπής Ερευνών, όπως αυτός ισχύει.

Το Πανεπιστήμιό μας, κορυφαίος εκφραστής του θεσμού του Δημόσιου Πανεπιστημίου στη χώρα μας, εισέρχεται στην νέα χρονιά με σύνεση και προσοχή, αλλά και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία για τη Χώρα και για τις δυνατότητες προσφοράς της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς το Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο μπορεί να αποτελεί βασικό έρεισμα της Πολιτείας, γιατί είναι σε θέση με τις δομές και το έργο του να λειτουργεί ως στέρεο υπόβαθρο για την ασφαλή πορεία και ανάπτυξη της χώρας.

Δείτε τη συνοπτική ενημέρωση σχετικά με τη δράση των Κέντρων εδώ.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2021, 10:55