Δωρεάν φοίτηση σε παιδικούς σταθμούς της Θεσσαλίας

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011, 04:55
Δωρεάν φοίτηση σε παιδικούς σταθμούς της Θεσσαλίας
Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. ενεργώντας ως Δικαιούχος των πράξεων, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, προσκαλεί τις μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή και νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, οι οποίες επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους σε Δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας, δηλαδή σε Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς, σε Παιδικούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.), ώστε να διευκολυνθούν να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής ως τις 11/7/2011.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας προσφέρονται πάνω από 2.000 θέσεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς. Πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr και στα Γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α στη Λάρισα, Ηρώων Πολυτεχνείου 211, τηλ. 2410 – 579220.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2011, 05:09