Δωρεάν προγράμματα εκπαίδευσης σε εργοδότες από τη ΓΣΕΒΕΕ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015, 14:24
Δωρεάν προγράμματα εκπαίδευσης σε εργοδότες από τη ΓΣΕΒΕΕ
Δωρεάν προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης σε εργοδότες, εργαζoμένους και συμβοηθούντα μέλη μικρών επιχειρήσεων υλοποιεί το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ.

Η πρόσκληση για υποβολή αίτησης των υποψήφιων εκπαιδευομένων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου αριθμού αιτήσεων. Για την επιλογή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης. Τα προγράμματα εκπαίδευσης είναι τα ακόλουθα:

1. Ζητήματα διακρίσεων και ετερότητας στην εργασία

2. Δεξιότητες εργαζομένων στον γραπτό λόγο και την επικοινωνία

3. Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στον χώρο εργασίας

4. Θέματα οικονομικού και επιχειρησιακού

5. Μεταγνωστικές ικανότητες

6. Στοιχεία σύγχρονης εργατικής νομοθεσίας και εργασιακές σχέσεις στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον

7. Κοινωνική οικονομία και καινοτόμες μορφές επιχειρηματικότητας

8. Ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ασφάλισης

9. Θέματα οικονομίας και εργασιακός βίος

10. Ξενόγλωσση επιχειρηματική ορολογία (ρωσική γλώσσα)

11. Τεχνικές παρέμβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας

12. Αγγλική γλώσσα εστιασμένη στον χώρο της εργασίας

13. Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία

14. Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες

15. Εκπαίδευση εκπαιδευτών και ποιότητα στη Διά Βίου Μάθηση.

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τα περιεχόμενα των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον σύνδεσμο: http://www.imegsevee.gr/2014-07-10-13-43-23.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι διάρκειας 70 ωρών και υλοποιούνται αξιοποιώντας τη μέθοδο της μικτής μάθησης - 35 ώρες εκπαίδευση με φυσική συμμετοχή και 35 ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Μετά τη λήξη της εκπαίδευσης παρέχεται στους εκπαιδευθέντες η δυνατότητα συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring), η οποία επιδιώκεται να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και θα συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε «πραγματικές συνθήκες» ζωής και εργασίας.

Η συγκεκριμένη δράση αφορά 800 ωφελούμενους από όλους τους συμμετέχοντες φορείς (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΕΣΕΕ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ της ΑΔΕΔΥ) πανελλαδικά.

Η αίτηση των υποψηφίων υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή ή εντύπως στα γραφεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διεύθυνση υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης παρέχονται από την ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (www.imegsevee.gr).Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015, 14:24