ΕΦΕΤ: Πρόστιμα ύψους 98.700 ευρώ σε επτά επιχειρήσεις

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019, 13:59
ΕΦΕΤ: Πρόστιμα ύψους 98.700 ευρώ σε επτά επιχειρήσεις
Στην επιβολή προστίμων ύψους 98.700 ευρώ προχώρησε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων για σειρά παραβάσεων της νομοθεσίας όσον αφορά στην ασφάλεια των καταναλωτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Ο ΕΦΕΤ, στο πλαίσιο της ενημέρωσης σχετικά με τα αποτελέσματα της άσκησης των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει ότι με την υπ. αριθμ. 1η/18-01-2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, επικυρώνει επιβολή προστίμων σε επτά (7) επιχειρήσεις τροφίμων συνολικού ύψους € 98.700.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τις επιχειρήσεις τροφίμων να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην πιστή τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, τόσο για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των τροφίμων όσο και για την ορθή λειτουργία τους, και διαβεβαιώνει το καταναλωτικό κοινό ότι συνεχίζει τους συστηματικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζει και να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019, 14:01