Εγκύκλιος για έκτακτη εργασία των υπαλλήλων του ΥΠΕΣ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012, 15:13
Εγκύκλιος για έκτακτη εργασία των υπαλλήλων του ΥΠΕΣ
Επείγουσα εγκύκλιο με θέμα την προσφορά έκτακτης εκλογικής εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών απέστειλε προς όλες τις διευθύνσεις και φορείς του ΥΠΕΣ ο γενικός γραμματέας, Θανάσης Ξηρός.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, εν όψει της έκδοσης απόφασης του υπουργού Εσωτερικών για τη συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων προσφοράς έκτακτης εκλογικής εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησης των εργάσιμων ημερών και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες (αργίες), όπως το Σάββατο και την Κυριακή και κατά τις νυχτερινές ώρες, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012, όλοι οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής πρέπει να ενημερώσουν τους υπαλλήλους τους για την υποχρεωτική δίωρη παραμονή τους στις υπηρεσίες τους, πέραν του ωραρίου που έχουν επιλέξει, κατά τις εργάσιμες ημέρες, και για την προσέλευσή τους στις υπηρεσίες τους κατά τα Σαββατοκύριακα, ανάλογα με τις ανάγκες του υπουργείου.

Όπως διευκρινίζεται στα εκλογικά συνεργεία θα συμμετέχουν: α) Όλοι οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εσωτερικών και των Γενικών Γραμματειών αυτού, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. β) Οι υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών που είναι αποσπασμένοι στο ΥΠΕΣ, συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών Γραμματειών. γ) Οι υπάλληλοι του ΥΠΕΣ και των Γενικών Γραμματειών, που είναι αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών γραφείων μελών της κυβέρνησης και των γραφείων βουλευτών, εφόσον παράσχουν πραγματική εργασία. δ) Οι υπάλληλοι που τελούν σε άδεια μητρότητας, γονική άδεια, και άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, εφόσον παράσχουν πραγματική εργασία κατά τον ανωτέρω προσδιοριζόμενο χρόνο.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012, 15:46