Εγκύκλιος για το προσωπικό που μεταφέρθηκε στους ΟΤΑ

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011, 17:02
Εγκύκλιος για το προσωπικό που μεταφέρθηκε στους ΟΤΑ
«Η προϋπηρεσία στις δημοτικές επιχειρήσεις του πλεονάζοντος προσωπικού, το οποίο μεταφέρθηκε στους ΟΤΑ από τις επιχειρήσεις αυτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δεν λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική του κατάταξη και την προαγωγή του σε βαθμό», σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία βασίζεται στη γνωμοδότηση του ΣΤ' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η παραπάνω απόφαση, όπως αναφέρει η εγκύκλιος, έγινε αποδεκτή από τον υφυπουργό Εσωτερικών και ζητείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες να την εφαρμόσουν άμεσα.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011, 17:05