Έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ. Βέροιας για τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013, 05:58
Έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ. Βέροιας για τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη
Έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας την ερχόμενη Πέμπτη (14/11), στις 3 μ.μ., με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη, τα οποία αφορούν στο σύνολό τους τις εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βέροιας για την αναπροσαρμογή δημοτικών τελών.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:


ΘΕΜΑ 1ο: Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας & φωτισμού.

ΘΕΜΑ 2ο : Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας για κάθε Δημοτική Ενότητα.

ΘΕΜΑ 3ο : Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.

ΘΕΜΑ 4ο : Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών άρδευσης.

ΘΕΜΑ 5ο : Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης.

ΘΕΜΑ 6ο : Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των τελών στάθμευσης.

ΘΕΜΑ 7ο : Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών στα νεκροταφεία.

ΘΕΜΑ 8ο : Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής.

ΘΕΜΑ 9ο : Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013, 05:58