Έκτακτο τέλος στις φαρμακοβιομηχανίες

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012, 17:06
Έκτακτο τέλος στις φαρμακοβιομηχανίες
Έκτακτο τέλος 15% επιβάλλει η κυβέρνηση στις φαρμακοβιομηχανίες που θέλουν τα προϊόντα τους να παραμείνουν στον κατάλογο που καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Το τέλος επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2013, σύμφωνα με την σχετική πράξη νομοθετικού περιεχομένου, που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Η παρακράτηση θα γίνεται από τις λιανικές πωλήσεις του 2011.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012, 17:10