Ελεγκτικό Συνέδριο: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις των συντάξεων

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012, 17:18
Ελεγκτικό Συνέδριο: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις των συντάξεων
Απόφαση «βόμβα» της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνει σχεδόν ομόφωνα αντισυνταγματική μείωση των συντάξεων που προβλέπεται με διατάξεις σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομικών.

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με συντριπτική πλειοψηφία αποφάνθηκε την Πέμπτη πως αντίκεινται στις διατάξεις του Συντάγματος οι νέες μειώσεις στις συντάξεις, η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης κατά δύο έτη και η κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων- Πάσχα, αλλά και του επιδόματος θερινής αδείας στους συνταξιούχους.
Είναι η πρώτη φορά που το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί αντισυνταγματικό σχέδιο νόμου, ύστερα μάλιστα από σχετική εισήγηση του συμβούλου Αντώνη Κατσαρόλη.

Ιδιαίτερη βαρύτητα ωστόσο, έχει το σκεπτικό με το οποίο η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου τάσσεται κατά των νέων μειώσεων στις συντάξεις τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι επιβάλλονται κατά τρόπο άνισο «χωρίς ορθή κλιμάκωση» ενώ, όπως σημειώνει, συνέχεια πληρώνει η ίδια ομάδα του πληθυσμού, χωρίς να έχουν εξαντληθεί όλα τα υπόλοιπα μέσα.

«Περαιτέρω, οι ρυθμίσεις της παραγράφου 3, με τις οποίες μειώνονται, ήδη για πέμπτη φορά από το έτος 2010, οι συντάξεις του Δημοσίου, χωρίς χρονικό περιορισμό και χωρίς συνεκτίμηση των λοιπών οικονομικών επιβαρύνσεων, που έχουν στο μεταξύ επιβληθεί, μπορεί να πλήξει το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης μεγάλης κατηγορίας των υποκείμενων στη μείωση συνταξιούχων. Πέραν αυτού, μολονότι δεν μπορεί κατ’ αρχήν να αμφισβητηθεί ότι με τις ως άνω ρυθμίσεις διώκεται η ικανοποίηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος, συνισταμένου στην περιστολή των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, ούτε αιτιολογείται, ούτε τεκμηριώνεται, με την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων, η προσφορότητα και αναγκαιότητα των θεσπιζομένων περιορισμών για την επίτευξη του σκοπού αυτού, υπό την έννοια της εξάντλησης κάθε άλλου διαθέσιμου μέτρου, ούτως ώστε να αποτραπεί η επιβάρυνση, για πολλοστή φορά, της ίδιας κατηγορίας πολιτών, πολύ περισσότερο, μάλιστα που οι μειώσεις υπολογίζονται με ενιαίο ποσοστό επί του συνόλου του ποσού κάθε σύνταξης, χωρίς εσωτερική κλιμάκωσή τους, με αποτέλεσμα να προκύπτουν δυσανάλογες επιβαρύνσεις. Κατά συνέπεια, δημιουργούνται ζητήματα συμβατότητας των επίμαχων ρυθμίσεων με τις προαναφερόμενες συνταγματικές διατάξεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σκεπτικό.

Το νομοσχέδιο που κρίθηκε αντισυνταγματικό προβλέπει, μεταξύ των άλλων, ότι οι συντάξεις ή το άθροισμα των συντάξεων: 1) από 1.000 έως και 1.500 ευρώ, μειώνονται κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ, 2) από 1.500,01 έως και 2.000 ευρώ, μειώνεται κατά 10% και το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ, 3) από 2.000,01 ευρώ και άνω μειώνεται κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να μικρότερο των 1.800,01 ευρώ.

Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ποσό της σύνταξης ή των συντάξεων όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2012 μετά όμως την τυχόν παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης, της επιπλέον εισφοράς της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του Ν. 4002/2011 και των τυχών μειώσεων που επιβλήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 του Ν. 4051/2012. Παράλληλα, από 1.1.2013 το όριο συνταξιοδότησης για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από την 1.1.2013 και μετά αυξάνεται κατά δύο χρόνια, δηλαδή ανέρχεται στο 67ο έτος της ηλικίας τους, ενώ το όριο ηλικίας του 60ού έτους ως προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων αυξάνεται από 1.1.2013 στο 65ο έτος.

Αντισυνταγματική χαρακτηρίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο και την αύξηση των ορίων ηλικίας από 1.1.2013 όσων συνταξιούχων δικαιούνται το ΕΚΑΣ από το 60ό έτος που είναι σήμερα στο 65 έτος.

Αντίθετη άποψη, είχε πάντως η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις περικοπές στις συντάξεις των άγαμων διαζευγμένων και θυγατέρων θανόντων συνταξιούχων που σύμφωνα με το νομοσχέδιο η ανώτατη μηνιαία σύνταξη τους θα ανέρχεται πλέον στα 720 ευρώ και εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά τα 8.640 ευρώ. Οι περικοπές αυτές κρίθηκαν ως συνταγματικές αν και υπήρξαν δικαστές που αμφισβήτησαν τη συνταγματικότητα τους, με το σκεπτικό ότι παραβιάζουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Νόμιμες επίσης, κρίθηκαν οι διατάξεις που αφορούν τα συνταξιοδοτικά θέματα των βουλευτών που αφορούν μεταξύ των άλλων την κατάργηση της σύνταξης τους για «όσους αποκτήσουν για πρώτη φορά από εδώ και στο εξής την ιδιότητα του βουλευτή ή του αιρετού οργάνου των ΟΤΑ πρώτου βαθμού».

Σημειώνεται ότι η γνωμοδότηση αν και δεν δεσμεύει την κυβέρνηση ενδέχεται να ισχυρό νομικό όπλο στα χέρια όσων αποφασίσουν να ακολουθήσουν το δρόμο της Δικαιοσύνης.

Επιμέλεια: Μαριάννα Μαρμαρά

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012, 17:35