Ελεγκτικό Συνέδριο: Αντισυνταγματικό το πάγωμα των συντάξεων

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017, 11:39
Ελεγκτικό Συνέδριο: Αντισυνταγματικό το πάγωμα των συντάξεων
Ομόφωνα η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ένα από τα τρία ανώτατα δικαστήρια της χώρας, γνωμοδότησε, όπως απαιτεί το Σύνταγμα, εν όψει της ψήφισης της διάταξης που περιλαμβάνεται στις τροπολογίες για τα προαπαιτούμενα που κατατέθηκαν στη Βουλή για πάγωμα των συντάξεων, ότι η εν λόγω ρύθμιση είναι αντίθετη με το Σύνταγμα και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το ανώτατο δικαστήριο, το οποίο είχε κατά πλειοψηφία αποφανθεί υπέρ της αντισυνταγματικότητας και για τη ρύθμιση που προέβλεπε πάγωμα των συντάξεων έως το 2021 στις αρχές Μαΐου, επανήλθε και τώρα με ανάλογη γνωμοδότηση για τη ρύθμιση των προαπαιτούμενων για πάγωμα των συντάξεων μέχρι το 2023.

Η γνωμοδότηση του ανωτάτου δικαστηρίου δεν είναι δεσμευτική για την κυβέρνηση, όμως παράγει σημαντικές συνέπειες, καθώς σε περίπτωση προσφυγών μετά την ψήφιση των επίμαχων διατάξεων είναι δεδομένη η θέση του ανωτάτου δικαστηρίου, που έχει προειδοποιήσει με απόφαση της Ολομελείας του περί της αντισυνταγματικότητας των εν λόγω ρυθμίσεων.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την παράταση του χρονικού ορίζοντα παγώματος των συντάξεων, «η νέα αυτή παρέκταση της έναρξης εφαρμογής της διάταξης σε απώτερο χρονικό σημείο (ήτοι πλέον της πενταετίας) καθιστά αδύνατη τη διατύπωση ασφαλούς εκτίμησης από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου αναφορικώς με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και την οικονομική δυνατότητα της επιβαρυνόμενης κατηγορίας συνταξιούχων», παραπέμποντας στην ανάλογη κριτική της Ολομέλειας στις 8 Μαΐου.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017, 11:39