Έλεγχοι για καταπόνηση εργαζομένων το καλοκαίρι

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011, 18:30
 Έλεγχοι για καταπόνηση εργαζομένων το καλοκαίρι
Σε αυξημένη ετοιμότητα θέτει εγκαίρως το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) τις κατά τόπους υπηρεσίες Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης, εντατικοποιώντας τους προληπτικούς ελέγχους, ώστε οι εργοδότες να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις πιθανές επιπτώσεις της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, κατά τις περιόδους που έχει εξαγγελθεί ή προβλεφθεί από την Ε.Μ.Υ. η επικράτηση συνθηκών καύσωνα.

Προς αυτή την κατεύθυνση, απαιτείται σύνταξη σχεδίου αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε επίπεδο επιχείρησης για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους. Κατά τους ελέγχους, θα υπάρχει ενημέρωση για τους κινδύνους, που εγκυμονούν οι υψηλές θερμοκρασίες για την υγεία των εργαζομένων, ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους, που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.

Όπως επισημαίνεται, υψηλή προτεραιότητα θα δοθεί σε εργασιακούς χώρους με μεγάλη θερμική καταπόνηση των εργαζομένων (οικοδομές και τεχνικά έργα, αγροτικές εργασίες, μεταλλουργικές υαλουργίες, κ.ά.) για τη διαπίστωση της λήψης των απαραίτητων μέτρων (τεχνικών και οργανωτικών). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε ομάδες εργαζομένων υψηλού κινδύνου, για τις οποίες πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011, 18:32