Έλεγχοι για το κυνήγι στον Άι-Στράτη

Έλεγχοι για το κυνήγι στον Άι-Στράτη
Η Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου καλεί τις αρμόδιες αρχές να πάρουν μέτρα για την προστασία των θηραμάτων και κυρίως της νησιωτικής πέρδικας, στον Άι-Στράτη.

Συγκεκριμένα, επισημαίνει πως πρέπει να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι στους κυνηγούς κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους στα πλοία και στους χώρους του λιμανιού, μέχρι να λήξει η κυνηγετική περίοδος.

Ακόμη επισημαίνεται προς την αστυνομική και λιμενική αρχή του νησιού η ανάγκη άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται παράνομο κυνήγι.

Επιμέλεια:Ανδρέας Ντίνης 

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013, 03:40