Εμπλέκουν Καπερνάρο σε παράνομες αμοιβές

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014, 12:36


Ρεπορτάζ: Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Φίλιππος Καραμέτος


Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισε σήμερα ο πρώην δήμαρχος Αλίμου Κωνσταντίνος Μαντζουράνης (2006), ο οποίος κατηγορείται για απιστία σε βαθμό κακουργήματος.

Πρόκειται για μια δίκη με έντονο πολιτικό χρώμα, καθώς ο πρώην αιρετός άρχοντας φέρεται να κατέβαλε παράνομα 50.000 ευρώ στο δικηγορικό γραφείο του ανεξάρτητου βουλευτή Βασίλη Καπερνάρου για νομικές υπηρεσίες που ουδέποτε προσέφερε.

Η ιστορία εκτείνεται χρονικά από τον Αύγουστο του 2005, όταν η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Αλίμου αποφάσισε να παράσχει στο γραφείο του κ. Καπερνάρου την εντολή και πληρεξουσιότητα «για την αντιμετώπιση των δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων του Δήμου και για την παροχή εκ μέρους του και όπου αυτό απαιτείται γνωμοδοτήσεων».

Σύμφωνα με το βούλευμα όμως του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, η παραπάνω παροχή ήταν παράτυπη και παράνομη, αφού ο δήμος διέθετε δικηγόρους με πάγια αντιμισθία.

Όπως έκρινε άλλωστε και το Ελεγκτικό Συνέδριο, «οι δήμοι ανάλογα με τις ανάγκες τους και σεBούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών πιστοποιεί ότι η παροχή ήταν παράνομη, αφού ο δήμος διέθετε δικηγόρους με πάγια αντιμισθία συνάρτηση με τον πληθυσμό τους, δύναται να συνιστούν, με τους οργανισμούς εσωτερικής τους υπηρεσίας, θέσεις δικηγόρων με πάγια αντιμισθία, η πλήρωση δε αυτών των θέσεων γίνεται με “επιλογή ύστερα από προκήρυξη” κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986».

Εμβάσματα με... όχημα τη δημοτική επιχείρηση

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, ο κ. Μαντζουράνης, ως δήμαρχος Αλίμου, κατά το χρονικό διάστημα 2005-2006 κατέβαλε τμηματικά στο δικηγορικό γραφείο του βουλευτή 50.000 ευρώ, που προέρχονταν από τα ταμεία της δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Αλίμου» (ΑΝ.Ε.Δ.Α.), στην οποία ο εν λόγω δικηγόρος δεν είχε προσφέρει καμία υπηρεσία.

Το παραπάνω χρηματικό ποσό προκύπτει αφενός από δύο αποδείξεις που εξέδωσε το δικηγορικό γραφείο και αφετέρου από έγγραφο της ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου, από το οποίο φαίνεται ότι το ποσό αυτό είχε καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης «στον Λογαριασμό Αμοιβές και Έξοδα δικηγόρου 50.000 ευρώ για χρήση 2006».

«Δεν εισέπραξα τα χρήματα»

Από τη μεριά του, ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο οποίος πρέπει να σημειωθεί ότι κατηγορούνταν για «ηθική αυτουργία σε απιστία από την οποία προκλήθηκε ζημιά άνω των 30.000 ευρώ» και εν συνεχεία απαλλάχθηκε, αρνείται αφενός ότι έπεισε με οποιονδήποτε τρόπο τον δήμαρχο Αλίμου να του δώσει εντολή να χειριστεί τις νομικές υποθέσεις του δήμου και αφετέρου ότι εισέπραξε 50.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει σε υπόμνημα που κατέθεσε τον Φεβρουάριο του 2014, η επαγγελματική του συνεργασία με τον δήμο ξεκίνησε το 2003 και διήρκεσε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2005 ενημερώθηκε ότι ο δικηγόρος του δήμου παραιτήθηκε και τότε ο δήμαρχος Αλίμου τού γνωστοποίησε ότι υπήρχε ανάγκη άμεσης διεκπεραίωσης κρίσιμων νομικών θεμάτων, με αποτέλεσμα να αναλάβει συγκεκριμένες υποθέσεις για πολύ συγκεκριμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Όσον αφορά στις αποδείξεις που εξέδωσε το γραφείο του, ο κ. Καπερνάρος υποστηρίζει ότι δεν έχει εισπράξει τα χρήματα.

Όπως επισημαίνει, πρόκειται για δύο εντάλματα πληρωμής. Με το πρώτο του καταβλήθηκε, όπως αναφέρει, το ποσό των 5.000 ευρώ και με το δεύτερο το ποσό των 7.000 ευρώ. Υποστηρίζει, λοιπόν, πως είναι απολύτως σαφές ότι ουδέποτε του δόθηκαν 50.000 ευρώ, αλλά 12.000 ευρώ, όπως προκύπτει από τα εντάλματα.

Τέλος, θεωρεί ότι είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός ότι του κατεβλήθησαν χρήματα από την Αναπτυξιακή Επιχείρηση του Δήμου Αλίμου, παρότι αυτός δεν προσέφερε καμία υπηρεσία σε αυτήν, καθώς, όπως διατείνεται, παρείχε δικηγορικές υπηρεσίες και στη δημοτική επιχείρηση.

Πόρισμα-φωτιά από το ΣΟΛ

Αντίθετη γνώμη, όμως, με τον ανεξάρτητο βουλευτή έχει ο Αθανάσιος Ορφανός, ο οποίος έχει διατελέσει και αυτός δήμαρχος Αλίμου.

Ο κ. Ορφανός σε κατάθεση που έδωσε τον Νοέμβριο του 2011 ανέφερε ότι, όταν ανέλαβε καθήκοντα δημάρχου, κάνοντας έλεγχο δαπανών της ΑΝΕΔΑ διαπίστωσε ότι είχαν δοθεί στον δικηγόρο 50.000 ευρώ για νομικές υπηρεσίες του.

Η παραπάνω διαπίστωση προέκυψε, σύμφωνα με τον πρώην δήμαρχο, από την έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών της ΑΝΕΔΑ, για τη διαχειριστική χρήση από 1-1-2006 μέχρι 31-12-2006 που διενεργήθηκε από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ).

Ο εν λόγω έλεγχος έγινε στην έδρα της ΑΝΕΔΑ, όπου και εξετάστηκαν τα στοιχεία και τα παραστατικά που διατηρούνταν τότε στο λογιστήριό της.

Πρέπει να σημειωθεί ότι πολλά από αυτά τα στοιχεία σήμερα αγνοούνται, έπειτα από μια μυστήρια κλοπή που έγινε στη δημοτική επιχείρηση τον Απρίλιο του 2011, όταν άγνωστοι δράστες παραβίασαν την κεντρική πόρτα του κτηρίου και αφαίρεσαν μεταξύ άλλων τέσσερις μονάδες Η/Υ και διάφορα λογιστικά έγγραφα και αρχεία της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΣΟΛ:

- στη στήλη των λογαριασμών εξόδων στις αμοιβές εμμίσθου προσωπικού έχει καταχωρηθεί μαζί με τους υπόλοιπους εργαζομένους η αμοιβή της δικηγόρου που απασχολούσε η ΑΝΕΔΑ με σχέση έμμισθης εντολής από το 1997 και εφεξής

- στη στήλη «αμοιβές και έξοδα τρίτων» έχει καταχωρηθεί το ποσό των 50.000 ευρώ ως αμοιβές και έξοδα δικηγόρων

- στη στήλη των υποχρεώσεων στην κατηγορία των προμηθευτών - πιστωτών δεν αναφέρεται πουθενά το όνομα του κ. Καπερνάρου

- επιπλέον, στην ίδια στήλη γίνεται αναφορά ότι προς επιβεβαίωση του πιστωτικού υπολοίπου εστάλησαν επιστολές από τη ΣΟΛ προς κάθε προμηθευτή ξεχωριστά, στη λίστα των οποίων δεν αναφέρεται το όνομα του δικηγόρου.

Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκτύπωση του ισοζυγίου Γενικών - Αναλυτικών Καθολικών της ΑΝΕΔΑ κατά κωδικό της περιόδου Ιανουαρίου 2006 - Δεκεμβρίου 2006, στην οποία απεικονίζονται οι εγγραφές που καταχωρούνταν από το λογιστήριο.

Από αυτή προκύπτει ότι δεν έχει αναγραφεί το όνομα του κ. Καπερνάρου στην κατηγορία των προμηθευτών υπηρεσιών - πιστωτών.

Αθώος ο πρώην δήμαρχος από το δικαστήριο 

Αθώος κρίθηκε τελικά σήμερα από το δικαστήριο ο πρώην δήμαρχος Αλίμου Κωνσταντίνος Μαντζουράνης.

Ο πρώην αιρετός κατηγορούνταν για απιστία σε βαθμό κακουργήματος καθώς φερόταν να κατέβαλε παράνομα 50.000 ευρώ στο δικηγορικό γραφείο του ανεξάρτητου βουλευτή Βασίλη Καπερνάρου.

Σήμερα το δικαστήριο έκρινε τον κ. Μαντζουράνη αθώο και τον απάλλαξε από τις κατηγορίες.

Σε δηλώσεις του στο zougla.gr, ο πρώην δήμαρχος ανέφερε ότι η Δικαιοσύνη έκανε το αυτονόητο και τον αθώωσε από ανυπόστατες κατηγορίες.

«Ο μηνυτής το μόνο που είχε εναντίον μου είναι ότι τον είχα αποκαλέσει οικοπεδοφάγο και σφετεριστή των οικοπέδων του δήμου. Ήθελε να βγάλει χρήματα από οικόπεδα του δήμου και είχε προσωπική εμπάθεια μαζί μου, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι τάχα πήρε χρήματα ο Βασίλης Καπερνάρος. Τα κίνητρα του ήταν η καταγγελία που είχα κάνει στο δημοτικό συμβούλιο για αήθη συμπεριφορά δημοτικού συμβούλου όταν προσπάθησε να αποχαρακτηρίσει κοινόχρηστους χώρους του δήμου. Επί της ουσίας δεν υφίστανται οι κατηγορίες που μου προσέδιδε» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014, 16:24