Ενεργοποιείται ο φόρος υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση ακινήτων

Ενεργοποιείται ο φόρος υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση ακινήτων
Οι συμβολαιογράφοι θα παρακρατούν και θα αποδίδουν στο Δημόσιο τον φόρο υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση ακινήτων, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.

Υπενθυμίζεται πως από την 1η Ιανουαρίου ενεργοποιήθηκε ο φόρος με συντελεστή 15% ανάμεσα στην τιμή κτήσης και την τιμή πώλησης του ακινήτου, με την επιβολή συντελεστών απομείωσης ανάλογα με τον χρόνο διακράτησης του ακινήτου.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών περιγράφει τη διαδικασία απόδοσης του φόρου υπεραξίας, ορίζοντας υπεύθυνος τους συμβολαιογράφους.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2014, 18:51