Ενημέρωση του Λιμενικού για τη θαλάσσια ρύπανση από πετρέλαιο στην Ιτέα Φωκίδας

Ενημέρωση του Λιμενικού για τη θαλάσσια ρύπανση από πετρέλαιο στην Ιτέα Φωκίδας
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη ρύπανση από πετρέλαιο στη θαλάσσια περιοχή της Ιτέας Φωκίδας, εξέδωσε το Λιμεναρχείο Ιτέας.

Όπως αναφέρει: 

«Το Λιμεναρχείο Ιτέας , στα πλαίσια έγκαιρης, πλήρους και αντικειμενικής ενημέρωσης του Τύπου και των Μ.Μ.Ε. επί περιστατικών που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή δικαιοδοσίας του, σας ενημερώνει ότι :
Την 14/04/2018 και περί ώρα 08.30, διαπιστώθηκε ρύπανση πέριξ Φ/Γ πλοίου, το οποίο βρισκόταν πλαγιοδετημένο στις Λιμενικές εγκαταστάσεις της ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε. στον Όρμο Αγκάλης Κόλπου Ιτέας και το οποίο διενεργούσε εργασίες φόρτωσης βωξίτη. Προκλήθηκε μετά από διαρροή σεντινόνερων από το χώρο του μηχανοστασίου του προαναφερόμενου πλοίου, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ιριδίζοντος φιλμ, αυτοδιαλυόμενης μορφής , έκτασης περίπου τριακοσίων (300) τετραγωνικών μέτρων.Η ρύπανση της θαλάσσιας περιοχής αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά με την έγκαιρη λήψη των απαραίτητων προληπτικών μέτρων, την άμεση και επιτυχή κινητοποίηση και χρήση επιχειρησιακών μέσων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. (χερσαίων–πλωτών), έμψυχου δυναμικού και εξοπλισμού απορρύπανσης , θέτοντας σε εφαρμογή το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης Αντιμετώπισης Ρύπανσης, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ.

Οι εργασίες απορρύπανσης της προσβληθείσας περιοχής ολοκληρώθηκαν επιτυχώς την ίδια ημέρα με τη συνδρομή αντίστοιχης ομάδας αντιμετώπισης ρύπανσης της ¨ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε.¨, καθώς και αναγνωρισμένης ιδιωτικής αντιρρυπαντικής επιχείρησης προσληφθείσας από την πλοιοκτήτρια Εταιρεία, με την πόντιση πλωτού φράγματος και τη ρίψη απορροφητικών μέσων , προς αποφυγή επέκτασης της ρύπανσης. Ανωτέρω εξοπλισμός παρέμεινε ανεπτυγμένος περιμετρικά του πλοίου για προληπτικούς λόγους μέχρι τις πρωινές ώρες της 15/04/208 και εν συνεχεία κατόπιν επιθεώρησης της θαλάσσιας περιοχής εντός του φράγματος χωρίς τον εντοπισμό ίχνους ρύπανσης , δόθηκε πέρας εργασιών και περισυνελλέγη .

Η Υπηρεσία μας, στα πλαίσια διενεργούμενης προανάκρισης , προέβει στην σύλληψη του Α΄Μηχανικού του Φ/Γ πλοίου κατά την αυτόφωρη διαδικασία, ως υπαίτιο πρόκλησης της θαλάσσιας ρύπανσης , κατά παράβαση των άρθρων 1,2 & 3 του Ν.743/77(Π.Δ.55/98) . Πέραν των ανωτέρω επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές κυρώσεις.

Με βάση τα προεκτεθέντα και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, αναφορικά με τα θέματα προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος , η Υπηρεσία μας παρακολουθεί διαρκώς το ζήτημα με τη δέουσα προσοχή και σοβαρότητα. »

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018, 16:41