Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα το άρθρο 32

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017, 11:30
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα το άρθρο 32
Ανακοίνωση για την άμεση ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 32 ν. 4456/2017 εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

Αναλυτικά:
Μετά τις αποφάσεις όλων των ολομελειών των Δικαστηρίων της Χώρας, στις οποίες είχε σταλεί το ερώτημα να γνωμοδοτήσουν για τη δυνατότητα μετατροπής των ειδικών άμισθων υποθηκοφυλακείων σε έμμισθα και οι οποίες έκριναν αρνητικά λαμβάνοντας προφανώς υπ' όψιν την αντισυνταγματικότητα του άρθρου 32 του ν. 4456/2017 κατά το σκέλος που αναθέτει καθήκοντα μονομελούς διοικητικού οργάνου σε δικαστικούς λειτουργούς, τίθεται πλέον επιτακτικά η ανάγκη νομοθετικής αλλαγής της συγκεκριμένης διάταξης.

Οι γνωμοδοτήσεις των Ολομελειών των Πρωτοδικείων μπορεί μεν να μην είναι τυπικά δεσμευτικές για το Υπουργείο, ωστόσο έχουν ιδιαίτερη νομική βαρύτητα και δεν θα ήταν συμβατό με τις Αρχές ενός Κράτους Δικαίου να αγνοηθούν από την Κυβέρνηση.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017, 12:23