Έως τις 30 Απριλίου η παράταση για τη βιολογική κτηνοτροφία

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 17 Απριλίου 2012, 21:15
Έως τις 30 Απριλίου η παράταση για τη βιολογική κτηνοτροφία
Στις 30 Απριλίου εκπνέει η παράταση που έχει δοθεί, προκειμένου να καταθέσουν όσοι ενδιαφέρονται τους επενδυτικούς τους φακέλους στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης της βιολογικής κτηνοτροφίας. Το σύνολο των πιστώσεων φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ και στόχος είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η αειφορική διαχείριση των βοσκοτόπων, η βελτίωση της ευζωίας των ζώων αλλά και η προσφορά εγγυήσεων στους καταναλωτές για ασφαλή προϊόντα ζωικής προέλευσης.

Το πρόγραμμα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα και ενισχύει όλων των ειδών τα παραγωγικά ζώα (πλην χοίρων). Δηλαδή, αίγες και πρόβατα εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής, βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση και βοοειδή με κρεοπαραγωγική/διπλή κατεύθυνση εκτατικής και ημισταυλισμένης εκτροφής.

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες αγρότες και ως κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης. Στην περίπτωση των κατόχων αγροτικής εκμετάλλευσης, θα πρέπει να είναι είτε φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτική δραστηριότητα τουλάχιστον το 35% του συνολικού τους ετήσιου εισοδήματος, είτε είναι νομικά πρόσωπα που η αγροτική δραστηριότητα αντιπροσωπεύει το 50% του ετήσιου εισοδήματος.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 17 Απριλίου 2012, 21:17