Έως τις 4 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για τη θέση του Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012, 19:00
Έως τις 4 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για τη θέση του Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων
Προθεσμία έως τις 4 Δεκεμβρίου δίνει το υπουργείο Οικονομικών για τη υποβολή αιτήσεων για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Αυτό προκύπτει από την σχετική πρόσκληση του υπουργείου Οικονομικών που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Αναλυτικότερα τα προσόντα που τίθενται για τους υποψηφίους είναι τα ακόλουθα:
- Πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και, κατά προτίμηση, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη φορολογική διοίκηση και το φορολογικό σύστημα εν γένει.

- Σημαντική επαγγελματική εμπειρία κατά προτίμηση στον ιδιωτικό τομέα, στη φορολογική διοίκηση και το φορολογικό σύστημα.

- Σημαντική διοικητική εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων (project management), στοχοθεσία, συντονισμό ομάδων και παρακολούθηση επίτευξης στόχων.

- Γνώση ξένων γλωσσών ιδίως δε της Αγγλικής, που αποδεικνύεται από σπουδές, δημοσιεύσεις και άλλα πρόσφορα μέσα.

- Ισχυρό ιστορικό φορολογικής συμμόρφωσης. Σημειώνεται ότι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων επιλέγεται και διορίζεται για πενταετή θητεία με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων υπογράφει συμβόλαιο αποδοτικότητας με τον Υπουργό Οικονομικών, όπου περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις του και οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι, οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κατά τη διάρκεια της θητείας του, όπως επίσης και σε ετήσια βάση.

Πηγή: ΑΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012, 19:31