Έως τις 5 Φεβρουαρίου οι ενστάσεις για τις μετεγγραφές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016, 11:30
Έως τις 5 Φεβρουαρίου οι ενστάσεις για τις μετεγγραφές σε ΑΕΙ και ΤΕΙ
Έως και την επόμενη Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου, θα μπορούν να υποβάλουν ένσταση και αίτηση θεραπείας επί των αποτελεσμάτων των μετεγγραφών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται.

Αν και από το νομικό πλαίσιο δεν προβλεπόταν διαδικασία ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας επί των αποτελεσμάτων, μετά την έντονη δυσαρέσκεια και τις διαμαρτυρίες μεγάλου μέρους των φοιτητών που δεν μπόρεσαν να πάρουν μετεγγραφή, με βάση τα ισχύοντα κριτήρια, η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Σία Αναγνωστοπούλου προέβη στην έκδοση υπουργικής απόφασης (αρ.12749/Ζ1/26-01-2016 (ΦΕΚ 112 Β')), σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Ενστάσεων καθώς και η επανεξέταση των αιτήσεων των φοιτητών που ενδιαφέρονται από την Επιτροπή αυτή.

Έτσι, οι αιτήσεις θεραπείας θα πρέπει να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους είτε μέσω συστημένης επιστολής είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο protocol@minedu.gov.gr) και θα πρέπει να αναφέρονται σε αυτές τα στοιχεία του φοιτητή που έχει υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής και τη σχολή ή το τμήμα που έχει αιτηθεί μετεγγραφή.

Επίσης, όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο, οι αιτήσεις θεραπείας ή ενστάσεις που έχουν ήδη υποβληθεί από τις 15-1-2016 και μεταγενέστερα θα εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων χωρίς να απαιτείται υποβολή νέας αίτησης θεραπείας.

Για την πορεία των αιτήσεών τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των μετεγγραφών (https:transfer.it.minedu.gov.gr), κάνοντας χρήση των κωδικών τους.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016, 11:37