Επισπεύδονται οι διαδικασίες για την αδειοδότηση σε τουριστικές επιχειρήσεις

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015, 14:56
Επισπεύδονται οι διαδικασίες για την αδειοδότηση σε τουριστικές επιχειρήσεις
Με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στους τομείς του τουρισμού και της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, συνεδριάζει αυτήν την εβδομάδα η «Ομάδα Διαχείρισης Έργου για την Απλούστευση της Αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας».

Σκοπός είναι ο συντονισμός των συναρμόδιων υπουργείων για να επισπευσθεί η ολοκλήρωση της νομοθεσίας που θα καταστήσει πιο εύκολη την έναρξης λειτουργίας μίας επιχείρησης, πρωτίστως στον τουρισμό και στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.

Ο οδικός χάρτης

Η νέα νομοθεσία για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί στο τέλος του 2014, αλλά αυτό δεν έγινε. Σύμφωνα όμως με τη νέα σύμβαση που υπέγραψε η χώρα μας με τους δανειστές, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2015 θα πρέπει να έχει καταρτιστεί ο «οδικός χάρτης» με όσα απομένουν να ολοκληρωθούν. Δηλαδή, να προχωρήσουν όλα τα απαραίτητα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης των αδειοδοτήσεων, η διαπίστευση των φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θα κάνουν πιστοποιήσεις και ελέγχους, η εκπαίδευση του προσωπικού, η επικοινωνία με τα συναρμόδια υπουργεία κ.ά.

«Η διενέργεια εκλογών δεν ανατρέπει τον σχεδιασμό ολοκλήρωσης του Οδικού Χάρτη απλούστευσης των αδειοδοτήσεων, εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζει η συμφωνία της χώρα μας με τους πιστωτές. Δηλαδή στο τέλος Σεπτεμβρίου 2015» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Ευστράτιος Ζαφείρης.

Ήδη έχει αποσταλεί στα μέλη της Ομάδας η σχετική επιστολή για συνεδρίαση στις 11 Σεπτεμβρίου 2015 και, όπως επεσήμανε ο κ. Ζαφείρης, θα ζητηθεί από όλα τα συναρμόδια υπουργεία να εστιάσουν την εργασία τους στη μείωση της γραφειοκρατίας, πρωτίστως, στην αδειοδότηση βιομηχανιών του κλάδου τροφίμων και ποτών, και στον κλάδο του τουρισμού.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της Ομάδας είναι οι γενικοί γραμματείς από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Τάξης, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Παιδείας, Πολιτισμού, με πρόεδρο τον Ευστράτιο Ζαφείρη, γενικό γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ακόμη, στην ομάδα θα συμμετάσχει και εκπρόσωπος της γενικής γραμματείας πρωθυπουργού.

Σκοπός είναι να προχωρήσουν οι προτεραιότητες των δράσεων για την απλοποίηση της αδειοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του κάθε υπουργείου, να καταρτιστούν τα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη επιμέρους στόχων, όπως διαβούλευση, έκδοση κανονιστικών πράξεων, οργανωτικές αλλαγές, εκπαίδευση και να δοθούν κατευθύνσεις για την υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Ο νόμος πλαίσιο

Όσον αφορά στον νόμο πλαίσιο 4262/2014 για την αδειοδότηση για εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων, οι τέσσερις μεγάλες τομές του είναι οι εξής:

  • για την αδειοδότηση μιας επιχείρησης αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη της ορθότητας όσων δηλώνει -εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα αποτελούν μόνο τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος (ισχύει ο νόμος 4014/2011)
  • οι έλεγχοι των επιχειρήσεων δεν θα γίνονται στο στάδιο της έκδοσης άδειας λειτουργίας, αλλά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης
  • οι έλεγχοι θα διενεργούνται από διαπιστευμένους φορείς του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, και η κεντρική διοίκηση θα έχει την ευθύνη του ελέγχου των ελεγκτών
  • θα δημιουργηθεί ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων και θα γίνεται ηλεκτρονική διεκπεραίωση των αδειών.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015, 15:09