Έρευνα: Μεγάλες απώλειες νερού από διαρροές

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011, 16:39
Έρευνα: Μεγάλες απώλειες νερού από διαρροές
Τουλάχιστον το 35% του πόσιμου νερού χάνεται στην Ελλάδα από τα δίκτυα ύδρευσης, κατά μέσο όρο. Κυρίαρχη αιτία είναι οι διαρροές. Σε ορισμένες πόλεις το ποσοστό απώλειας αγγίζει το 60%! Η αιτία δεν είναι οι θραύσεις των σωληνώσεων του δικτύου, αλλά οι μικρές διαρροές, που συμβαίνουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα τόσο στο δίκτυο όσο και στα σπίτια.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από μελέτες που διεξάγονται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Waterloss, για τη διαχείριση απωλειών νερού σε δίκτυα ύδρευσης (πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας MED), το οποίο υλοποιείται από εννέα εταίρους, σε έξι χώρες με επικεφαλής το ΑΠΘ.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι πιθανώς να πιστεύουν ότι το νερό χάνεται λόγω θραύσεων σε σωλήνες του δικτύου. Ομως, αυτές ευθύνονται για απώλειες της τάξεως του ενός πέμπτου. Το περισσότερο νερό χάνεται λόγω μικρών διαρροών που συμβαίνουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο δίκτυο αλλά και μέσα στα σπίτια μας», επισήμανε ο επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βασίλης Κανακούδης.

«Το νερό είναι ένα κοινωνικό αγαθό, όμως η τιμή του είναι εξαιρετικά χαμηλή. Ετσι, κανείς δεν μπαίνει στη διαδικασία να διορθώσει το δίκτυο, αφού το κόστος θα είναι μεγαλύτερο από τα έσοδα. Επίσης, και οι καταναλωτές στα σπίτια μας δείχνουμε αμέλεια για τον ίδιο λόγο», τόνισε ο κ. Κανακούδης.

Το πρόγραμμα Waterloss θα ολοκληρωθεί το 2013 και στόχος είναι να αποκτήσουν οι εταιρίες ύδρευσης καλύτερο έλεγχο του πόσιμου νερού.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011, 16:39