Έρχονται αλλαγές στο συγκοινωνιακό δίκτυο της Αθήνας

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019, 09:58
Έρχονται αλλαγές στο συγκοινωνιακό δίκτυο της Αθήνας

Η πλήρης αναθεώρηση και ο ανασχεδιασμός του συγκοινωνιακού έργου, με στόχο τη βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών της Αττικής, είναι στα άμεσα σχέδια του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.  

Η διοίκηση του Οργανισμού προχωρά στην εκπόνηση μελέτης για να καταλήξει σε ένα νέο γενικό σχέδιο μεταφοράς, το οποίο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2020.

Η μελέτη κρίθηκε απαραίτητη, καθώς το υφιστάμενο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών στηρίζεται σε στοιχεία μελετών ζήτησης, μετακινήσεων και προέλευσης προορισμού, προ 15 περίπου ετών, με βάση τις τότε κοινωνικές, οικονομικές, μεταφορικές συνθήκες της Αττικής.

Παρόλο που το 2009 έγινε προσπάθεια για την εκπόνηση ενός Γενικού Σχεδίου Μεταφορών Αττικής, το οποίο περιελάμβανε αριθμό προγραμματισμένων έργων υποδομής, δεν προχώρησε εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Το νέο Γενικό Σχέδιο Μεταφορών θα περιλαμβάνει προτάσεις και δράσεις για τη διαμόρφωση όλων των μεταφορικών δικτύων της Αττικής. Ταυτόχρονα θα άπτεται θεμάτων που αφορούν στην κατανομή του μεταφορικού έργου στα διαφορετικά μέσα μεταφοράς, στη σχέση ζήτησης μετακινήσεων και απόδοσης των δικτύων, καθώς και στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επίσης, θα αναλύει και θα επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με τη χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων και την προώθηση ήπιων μορφών μετακίνησης (ποδήλατο, πεζή μετακίνηση).

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019, 09:58