Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τους νέους δημόσιους υπαλλήλους

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011, 20:21
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τους νέους δημόσιους υπαλλήλους
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει για τρίτη χρονιά το «βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης» για νεοπροσληφθέντες δημόσιους υπαλλήλους των κρατών-μελών, με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και της κατανόησης των ευρωπαϊκών οργάνων και πολιτικών.

Το πρόγραμμα το οποίο διοργανώνει και πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σχολή Διοίκησης (EAS) απευθύνεται σε νέους δημόσιους υπαλλήλους (Διοικητικούς Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέχρι πέντε έτη πριν από την προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας και έχουν εργασιακή απασχόληση/εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε τομέα ευρωπαϊκής πολιτικής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε άριστο επίπεδο δύο γλωσσών: Αγγλικής και Γαλλικής ή Αγγλικής και Γερμανικής.

Σύμφωνα με εγκύκλιο της γενικής γραμματέως του υπουργείου Εσωτερικών, Ευσταθίας Μπεργελέ, για το πρόγραμμα που θα διοργανωθεί από τις 16 έως τις 28 Οκτωβρίου 2011, ζητήθηκε η κάθε χώρα να υποβάλει, μέσω της αντιπροσωπείας της, κατάλογο με υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις μέχρι τις 30 Ιουνίου 2011, πλην όμως οι αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία έως τις 24 Ιουνίου 2011.

Έτσι, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των υπουργείων, αφού ενημερώσουν εγκαίρως τους υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις, πρέπει να αποστείλουν μέχρι τις 24 Ιουνίου το βιογραφικό σημείωμα των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων τους.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή αναλαμβάνει την οργάνωση και τη δαπάνη πραγματοποίησης του προγράμματος, τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής των συμμετεχόντων (το πρωινό και κάποια γεύματα) καθώς και ημερήσια αποζημίωση ύψους 69 ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011, 20:25