Φραγμός για τα ονόματα γιατρών ύποπτων για φοροδιαφυγή

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011, 19:36
Φραγμός για τα ονόματα γιατρών ύποπτων για φοροδιαφυγή
Μπλοκάρει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τη δημοσιοποίηση από το διαδίκτυο των ονομάτων των γιατρών που ελέγχονται για φοροδιαφυγή. Με απόφασή της θεωρεί ότι είναι παράνομη η ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομικών των ονομάτων τους, κάτι που, όπως αναφέρει, «συνιστά επεξεργασία απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και περιορισμό του ατομικού δικαιώματος πληροφοριακού αυτοκαθορισμού ενόψει των κινδύνων του διαδικτύου για την προσωπικότητα του ατόμου».

Για το λόγο αυτό η Αρχή ζητεί από το υπουργείο Οικονομικών μέσα σε 15 ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης της, να κατεβάσει το δελτίο τύπου που αναρτήθηκε στις 13 Μαίου 2010 με τα ονόματα των γιατρών για τους οποίους είτε διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, είτε είχαν ή επρόκειτο να καταλογιστούν σε αυτούς πρόστιμα για φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με την Αρχή, δεν υπάρχει ρητή νομοθετική διάταξη που να επιτρέπει στο Υπουργείο Οικονομικών την ανάρτηση στο διαδίκτυο των ονοματεπώνυμων και των επαγγελματικών διευθύνσεων παραβατών της φορολογικής νομοθεσίας. Επιπλέον, όπως αναφέρει η απόφαση, παραβιάζεται ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ΕΣΔΑ που κατοχυρώνουν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στην Αρχή προσέφυγαν αρχικά δύο ιδιώτες γιατροί τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονταν στη λίστα και στη συνέχεια ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατήγγειλε αφενός τη δημοσίευση της λίστας των γιατρών που ελέγχονταν για φορολογικές παραβάσεις και αφετέρου την αναγραφή του ΑΜΚΑ των θεραπόντων γιατρών στα συνταγολόγια των ασφαλισμένων φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011, 19:40