«Φρένο» από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε δαπάνες χιλιάδων ευρώ στους Δήμους της Ξάνθης

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015, 02:55
«Φρένο» από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε δαπάνες χιλιάδων ευρώ στους Δήμους της Ξάνθης
Φρένο σε χρηματικά εντάλματα χιλιάδων ευρώ με τα οποία επιχειρήθηκε η αποπληρωμή δαπανών, χωρίς ωστόσο να πληρούνται οι κατά τον Νόμο προϋποθέσεις, έβαλε το Ελεγκτικό Συνέδριο στους Δήμους και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις της Ξάνθης.

Όπως προκύπτει από την πολυσέλιδη έκθεση του Ε.Σ. για το οικονομικό έτος 2012, που έχει στην διάθεσή του το XanthiNea.gr οι περισσότερες εκ των επίμαχων δαπανών που ακυρώθηκαν δεν επανυποβλήθηκαν με νέα χρηματικά εντάλματα.

Μερικές από αυτές είναι:

Εντάλματα 11.500 ευρώ στην ΔΕΥΑΞ

Πιο συγκεκριμένα, με την 14/2012 πράξη της Επιτρόπου του Ελ. Σ. στο Ν. Ξάνθης επεστράφησαν αθεώρητα τα 36 και 37/2012 Χρηματικά Εντάλματα, συνολικού ποσού ευρώ 11.567,80, της ΔημοτικήςΕπιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ), που αφορούσαν στην καταβολή αναδρομικής αμοιβής (από 1.4.2011 έως 18.8.2011) στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της ως άνω επιχείρησης, με την αιτιολογία ότι οι ανωτέρω δε συμπεριλαμβάνονται στα πρόσωπα, που ρητά και περιοριστικά αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85), κατ’ επίκληση των οποίων εκδόθηκαν τα επίμαχα Χ.Ε.. Τα ανωτέρω Χ.Ε. δεν επανυποβλήθηκαν.

Προσαύξηση στο επίδομα των γιορτών

Κατά τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων των Ιερών Μητροπόλεων Μηθύμνης, Ξάνθης και Μεσσηνίας από την 1η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελ.Σ., διαπιστώθηκε ότι καταβλήθηκε αχρεωστήτως σε Μητροπολίτες προσαύξηση του επιδόματος Εορτών Χριστουγέννων 2010 και δημιουργήθηκε έτσι χρηματικό έλλειμμα συνολικού ποσού Ευρώ 820. Τούτο διότι οι σχετικές δαπάνες υπολογίσθηκαν καθ΄ υπέρβαση του ποσού που προβλέπεται με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α΄65). Για την αποκατάσταση του ανωτέρω ελλείμματος συντάχθηκαν από τον Επίτροπο της ανωτέρω Υπηρεσίας του Ελ. Σ. και κοινοποιήθηκαν στους αχρεωστήτως λαβόντες τα 36, 42 και 47/2012 Φ.Μ.Ε., τα οποία εκτελέστηκαν.

ΠΗΓΗ: xanthinea.gr

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015, 02:55