Η "ακτινογραφία" των μισθών

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016, 12:00
Η "ακτινογραφία" των μισθών
Κατώτατοι μισθοί πολλών ταχυτήτων διαμορφώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί δημοσιεύονται από την Eurostat δύο φορές το έτος και αντικατοπτρίζουν την κατάσταση από την 1η Ιανουαρίου έως και την 1η Ιουλίου κάθε έτους​
Βάσει των στοιχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη Eurostat για τον Ιανουάριο του 2016, οι κατώτατοι μισθοί στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζουν από τα 215 ευρώ (Βουλγαρία) και φθάνουν έως και τα 1.923 ευρώ (Λουξεμβούργο). Το ποσό αυτό αφορά σε μηνιαίους μισθούς για ακαθάριστες αποδοχές, δηλαδή πριν από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο. Όπως και στο ύψος του μισθού, οι επιβαρύνσεις αυτές διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα στην «Ημερησία», οι εθνικοί κατώτατοι μισθοί δημοσιεύονται από την Eurostat δύο φορές το έτος και αντικατοπτρίζουν την κατάσταση από την 1η Ιανουαρίου έως και την 1η Ιουλίου κάθε έτους. Συνεπώς, τροποποιήσεις των κατώτατων μισθών που εφαρμόζονται ανάμεσα στις δύο αυτές ημερομηνίες εμφανίζονται στην επόμενη εξαμηνιαία έκδοση στοιχείων. 


Κατώτατος μισθός στην πλειονότητα των χωρών

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τον Ιανουάριο του 2016, 22 από τις 28 χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διέθεταν εθνικούς κατώτατους μισθούς (εξαίρεση οι Δανία, Ιταλία, Κύπρος, Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία). Παράλληλα, εθνικοί κατώτατοι μισθοί υπήρχαν και σε κράτη, τα οποία είναι υποψήφια για ένταξη στην Ε.Ε., όπως Αλβανία, Μαυροβούνιο, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία και Τουρκία.

Βάσει των κατώτατων ακαθάριστων μηνιαίων μισθών σε ευρώ (Ιανουάριος 2016) διαμορφώνονται τρεις ομάδες χωρών:

Α) Κατώτατος μισθός κάτω από 500 ευρώ τον μήνα: Βουλγαρία, Ρουμανία, Λιθουανία, Ουγγαρία,Τσεχική Δημοκρατία, Λετονία, Σλοβακία, Κροατία, Εσθονία και Πολωνία. Σε αυτήν την ομάδα εντάσσονται και τα υποψήφια προς ένταξη κράτη: Αλβανία, Μαυροβούνιο, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και Σερβία

Β) Κατώτατος μισθός από 500 έως 1.000 ευρώ: Πορτογαλία, Ελλάδα, Μάλτα, Ισπανία και Σλοβενία. Σε αυτήν την ομάδα περιλαμβάνεται και η Τουρκία

Γ) Κατώτατος μισθός άνω των 1.000 ευρώ: Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία και Λουξεμβούργο.Ο παράγοντας της αγοραστικής δύναμης

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν, όμως, τον παράγοντα της αγοραστικής δύναμης που διαμορφώνεται σε κάθε χώρα, οι διαφορές όσον αφορά στο επίπεδο των κατώτατων μισθών και την πραγματική τους αξία είναι σημαντικά μικρότερες.

Ειδικότερα, όταν συγκρίνονται οι ακαθάριστοι κατώτατοι μισθοί, υπολογίζοντας τις διαφορές στα επίπεδα τιμών με βάση τις ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης, οι αλλαγές είναι εμφανής και οι αποστάσεις μικραίνουν. Ειδικότερα, οι χώρες της πρώτης ομάδας, που έχουν σχετικά χαμηλότερους κατώτατους μισθούς σε ευρώ, έχουν επίσης χαμηλότερα επίπεδα τιμών και, συνεπώς, σχετικά υψηλότερους κατώτατους μισθούς όταν αυτοί εκφράζονται σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ).Από την άλλη μεριά, τα κράτη της τρίτης ομάδας, που έχουν σχετικά υψηλότερους κατώτατους μισθούς σε ευρώ, τείνουν να έχουν υψηλότερα επίπεδα τιμών και ως εκ τούτου οι κατώτατοι μισθοί τους σε ΜΑΔ είναι συχνά σχετικά χαμηλότεροι. Αυτή η προσαρμογή για τα επίπεδα τιμών έχει ως αποτέλεσμα την εν μέρει εξομάλυνση των διακριτών διαφορών που εντοπίζονται μεταξύ των τριών διαφορετικών ομάδων χωρών όταν η κατάταξή των κατώτατων μισθών γίνεται με βάση το ευρώ.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016, 12:17