Η Εγκύκλιος του υπ. Υγείας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το επίδομα τοκετού

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012, 18:33
Η Εγκύκλιος του υπ. Υγείας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το επίδομα τοκετού
Παρατίθεται η εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας, που εστάλη στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) κι αφορά το επίδομα τοκετού:

Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε ό,τι αφορά στη Μαιευτική Περίθαλψη, σας γνωρίζουμε ότι:

- στις περιπτώσεις που έχουν κατατεθεί ή που θα κατατεθούν στις Υπηρεσίες σας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που αφορούν στη χορήγηση του επιδόματος τοκετού για τοκετούς που πραγματοποιήθηκαν ή πραγματοποιηθούν μέχρι και 31/8/2012 μαζί με βεβαίωση της συμβεβλημένης κλινικής στην οποία θα αναφέρεται ότι ο τοκετός πραγματοποιήθηκε χωρίς δαπάνες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μπορείτε να προβαίνετε σε εκκαθάριση και καταβολή του καθορισθέντος από τον Ε.Κ.Π.Υ. χρηματικού βοηθήματος
(επιδόματος).

Επίσης σε περίπτωση τοκετού σε μη συμβεβλημένη ιδιωτική κλινική, καταβάλλεται το προβλεπόμενο χρηματικό βοήθημα (επίδομα).

Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί στο σπίτι, χορηγείται το βοήθημα τοκετού με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

1) Απόδειξη παροχής υπηρεσιών της μαίας.
2) Βεβαίωση αυτής ότι ο τοκετός πραγματοποιήθηκε στο σπίτι.
3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 της άμεσα ασφαλισμένης στην οποία θα δηλώνει ότι το τοκετός πραγματοποιήθηκε στο σπίτι. (Σε περίπτωση έμμεσα ασφαλισμένης η δήλωση θα συμπληρώνεται από τον άμεσα ασφαλισμένο).
4) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού.

Επιμέλεια: Μαριάννα Μαρμαρά

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2012, 18:33