Οι έκτακτες κρίσεις των Ταξιάρχων Σωμάτων Στρατού Ξηράς

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019, 16:48
Οι έκτακτες κρίσεις των Ταξιάρχων Σωμάτων Στρατού Ξηράς

Κυρώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, ο παρακάτω πίνακας εκτάκτων κρίσεων προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων Σωμάτων Στρατού Ξηράς έτους 2019, που συντάχθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 41/Σ.3/2019 απόφασή του:

Προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων:

Τεχνικού Στελιανού Χαραλάμπους του Θεοδώρου                 ΑΜ:46439

Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441

Υλικού Πολέμου Γαλανού  Μιχαήλ του Εμμανουήλ                ΑΜ:46436

Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη  Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992

Οικονομικού Κατέλη  Βασιλείου του Γεωργίου                        ΑΜ:45503

Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Ταξιάρχων:

Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδη Μιχαήλ του Στεφάνου          ΑΜ:44774

Υγειονομικού Ιατρών Τσιλαλή Θωμά του Δημητρίου             ΑΜ:45205

Οικονομικού Μανουσαρίδη  Σάββα του Ευσταθίου                ΑΜ:45213

Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του Ταξιάρχου Υγειονομικού Ιατρών Μπερμπερίδη Χαραλάμπους του Αλεξάνδρου ΑΜ:44776

Προάγονται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ν.2439/1996, σε Υποστράτηγοι οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2019, ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

Τεχνικού Στελιανός Χαράλαμπος του Θεοδώρου                   ΑΜ:46439

Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρης Γεώργιος του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441

Υλικού Πολέμου Γαλανός  Μιχαήλ του Εμμανουήλ                ΑΜ:46436

Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτης  Κωνσταντίνος του Ευθυμίου ΑΜ:45992

Οικονομικού Κατέλης  Βασίλειος του Γεωργίου                      ΑΜ:45503

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Υποστράτηγος ο Ταξίαρχος Υγειονομικού Ιατρών Μπερμπερίδης Χαράλαμπος του Αλεξάνδρου ΑΜ:44776, που κρίθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2019, ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του και έχει κρίση διατηρητέου στο βαθμό του.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 5 Μαρτίου 2019, 16:48