Οι επιδιώξεις της ελληνικής προεδρίας για το μεταναστευτικό

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014, 19:11
Οι επιδιώξεις της ελληνικής προεδρίας για  το μεταναστευτικό
Τη συζήτηση για την ενεργοποίηση των άρθρων της Συνθήκης της Λισαβόνας και του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ, που ορίζουν τη δυνατότητα καταμερισμού του βάρους των αιτούντων πολιτικό άσυλο με μεταφορά τους σε άλλα κράτη-μέλη και τη δυνατότητα μετεγκατάστασης των μη δυνάμενων να επιστραφούν στις χώρες προέλευσης, επιδιώκει η ελληνική προεδρία. Προτείνει δε να ληφθούν υπόψη κριτήρια όπως ο πληθυσμός της χώρας, το ΑΕΠ κ.ά., προκειμένου να υπάρξει δίκαιη κατανομή μεταξύ κρατών που φέρουν το μεγαλύτερο βάρος, και των υπολοίπων.

Στο πλαίσιο της άτυπης συνόδου των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, το ανωτέρω θέμα συζητήθηκε στο χθεσινοβραδινό δείπνο (σε ξενοδοχείο της λεωφόρου Συγγρού), των υπουργών Εσωτερικών που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ). Για πρώτη φορά η Γερμανία εμφανίσθηκε διατεθειμένη να ανοίξει τη συζήτηση για το θέμα. Μάλιστα ο αρμόδιος Σουηδός υπουργός ανέλαβε να συντάξει ένα κείμενο εργασίας έως τα τέλη Φεβρουαρίου, προκειμένου να ανοίξει σε επίσημο επίπεδο η συζήτηση.

Η διπλωματική, όμως, αλλαγή στη στάση της Γερμανίας και της Σουηδίας δεν σηματοδοτεί μέχρι στιγμής αλλαγή στη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της πλειονότητας των «ισχυρών» της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία κάθε κράτος-μέλος είναι υποχρεωμένο να διαχειρισθεί τον αριθμό των αλλοδαπών που εισέρχονται παράνομα στο έδαφός του.

Πάντως, η Ελλάδα κατά τη διάρκεια της προεδρίας της θα συνεχίσει τις προσπάθειες, ώστε το Συμβούλιο, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να διερευνήσουν όλα τα πιθανά εργαλεία και δράσεις που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν την αρχή της αλληλεγγύης και σταδιακά να συσταθεί ένας «μηχανισμός καταμερισμού βαρών» σε όλο το φάσμα της πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της η Ελλάδα προτείνει μια διεξοδική αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ για το έτος 2015, των πολιτικών διαχείρισης των συνόρων, της «μεταβίβασης προστασίας», της μετεγκατάστασης, καθώς και των εθελοντικών και αναγκαστικών επιστροφών στις χώρες προέλευσης. Και όλα αυτά μέσω κριτηρίων όπως ο πληθυσμός, το ΑΕΠ, η γεωγραφική περιοχή κ.α. και λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή των αιτούντων πολιτικό άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας ανά κράτος.


Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014, 19:11