Η οικονομική κρίση αλλάζει τις συνήθειες των νέων

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010, 07:38
Η οικονομική κρίση αλλάζει τις συνήθειες των νέων
Την «πόρτα» των νέων «χτύπησε» η οικονομική κρίση, όπως και τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες.

Αυτό προκύπτει από την έρευνα της οργάνωσης Νέοι Οργανωμένοι Ευρωπαίοι Ικανοί (ΝΕΟΙ) σχετικά με την επίδραση της κρίσης στους νέους, η οποία συντάχθηκε με την επιστημονική επίβλεψη της επίκουρης καθηγήτριας «Εφαρμοσμένης Στατιστικής και Εκπαιδευτικής Έρευνας» κας. Ελένης Τσακιρίδου.

Σε ποσοστό το 33,1%, οι νέοι θεωρούν ότι έχουν επηρεαστεί από την οικονομική κρίση που «χτύπησε» την Ελλάδα και έχουν αλλάξει αρκετά τον τρόπο διάθεσης των χρημάτων τους.

Σχεδόν το 30% από τους συμμετέχοντες δηλώνουν ότι έχει μειωθεί σημαντικά το χαρτζιλίκι ή ο μισθός τους, με αποτέλεσμα να μειώνονται σε μεγάλο βαθμό, της τάξεως του 24%, και οι έξοδοί τους.

Ο τομέας ευρέσεως εργασίας σήμερα σε σχέση με δέκα χρόνια πριν στην Ελλάδα για τους νέους έχει πληγεί πολύ δηλώνει το 87%, αλλά συμφωνούν ότι είναι εξίσου το ίδιο δύσκολο κάποιος να βρει μια θέση εργασίας σε οποιαδήποτε ηλικία με την σημερινή κατάσταση που επικρατεί. Οι νέοι που εργάζονται σε άλλες χώρες του εξωτερικού είναι σε πιο προνομιούχα θέση σε σχέση με τους νέους της Ελλάδας, δηλώνει το 46%, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό 38% θεωρεί ότι η κατάσταση στην αγορά εύρεσης εργασίας για τους νέους είναι το ίδιο με άλλες χώρες.

Κατά προτίμηση οι νέοι επιλέγουν για την ενημέρωσή τους αναφορικά με την οικονομική κρίση το διαδίκτυο με 25%, τους φίλους με 17%, την οικογένειά τους 15%, κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις 8%.

Στην έρευνα συμμετείχαν 1.570 νέοι και νέες ηλικίας 22 - 30 ετών, από το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Οι περισσότεροι από αυτούς εργάζονται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, με μηνιαίο εισόδημα από 600 ευρώ έως 1200 ευρώ.

Πλέον, οι νέοι έχουν αρχίσει να ιεραρχούν τις άμεσες ανάγκες τους ανάλογα με το εισόδημά τους και να διαθέτουν τα χρήματά τους σύμφωνα με αυτές, καθώς και να αποταμιεύουν ένα ποσό (ποσοστό 53,5%).

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010, 07:45