Οι ημερομηνίες επανέναρξης των δικαστικών υπηρεσιών σε Διοικητικό Εφετείο και Πρωτοδικείο

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011, 17:00
Οι ημερομηνίες επανέναρξης των δικαστικών υπηρεσιών σε Διοικητικό Εφετείο και Πρωτοδικείο
Αναστέλλονται οι εργασίες των δικαστικών υπηρεσιών του Διοικητικού Εφετείου έως και τις 14 Ιανουαρίου 2011 και του Διοικητικού Πρωτοδικείου έως και τις 28 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με την ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η βομβιστική επίθεση της 30ης Δεκεμβρίου.

Για την ίδια περίοδο αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για την διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών καθώς επίσης και η παραγραφή συναφών αξιώσεων.

Ειδικά για το Διοικητικό Πρωτοδικείο από τη δημοσίευση της πράξης μπορούν να

  • κατατίθενται και να εκδικάζονται οι αντιρρήσεις και οι ανακλήσεις του άρθρου 76 του ν.3385/2005.
  • κατατίθενται αιτήσεις ακυρώσεως και αιτήσεις αναστολής του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 και να εξετάζονται οι συναφείς αιτήσεις για την έκδοση προσωρινής διαταγής.
  • κατατίθενται ανακοπές, προσφυγές και αιτήσεις αναστολής του άρθρου 200 του Κ.Δ.Δ. καθώς επίσης να εξετάζονται τα σχετικά αιτήματα προσωρινών διαταγών.
  • παραλαμβάνονται και να καταχωρούνται ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών των αρχών στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 7 Ιανουαρίου 2011, 17:32