Η μεταφορά μαθητών της Αρκαδίας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015, 05:24
Η μεταφορά μαθητών της Αρκαδίας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας
Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις 23/4/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/11-4-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», με το οποίο αντικαταστάθηκε η διάταξη
του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα σημασίας:

Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών και εργασιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας (α.π. 50185/18573) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών και εργασιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας (α.π. 49738/18401)

Τροποποίηση της αρ. 486/2015 απόφασης (α.π. 47497/17530)ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Έγκριση: α) σχεδίου διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Η/Υ, λογισμικού και εκτυπωτών για τις ανάγκες υπηρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.565,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και β) πρακτικού για την συγκρότηση επιτροπών διενέργειας- αξιολόγησης και εξέτασης τυχόν ενστάσεων του εν λόγω διαγωνισμού (α.π. 47928/17662) 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τροποποίηση – συμπλήρωση της αρ. 48/2015 απόφασης (α.π. 49851/18460) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Έγκριση τροποποιημένων δρομολογίων στην διακήρυξη του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Αρκαδίας, για το σχολικό έτος 2014-2015.

β) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών μεταφοράς μαθητών για το χρονικό διάστημα από 01-4-2015 έως τη λήξη του σχολικού έτους 2014-2015. (α.π. 50559/18751)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τροποποίηση της αρ. 524/2015 απόφασης (α.π. 50095/18548) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Προέγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τις ανάγκες του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΙΑΣ» (α.π. 49820/18446) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης κατά τη δικάσιμο στις 12/5/2015 όπου συζητείται η αγωγή του κ.Ηλία Κεφάλα κατά της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης (α.π. 44363/16190) ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να παραστεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείου Ναυπλίου κατά τη συνεδρίαση αυτού στις 15/5/2015 κατόπιν του αρ. 230/21-7-2014 βούλευμα του Συμβ.
Πλημ. Ναυπλίου ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρ. 32/2015 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Σ.τ.Ε. (υπόθεση ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ)

(α.π. 643) ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου Αθηνών – Επιτ.Νομικού Συμβούλου του Κράτους κ.Νικολάου Αντωνίου ως προς το έργο της σύνταξης της γνωμοδότησης

Έγκριση της εκτός έδρας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πελ/σου κου. Αποστόλου Ε. Παπαφωτίου στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας από
18/4/2015 έως 21/4/2015 προκειμένου να συμμετάσχει στο 1oGreek Tourism Workshop. (α.π. ΔΥ/16-4-2015)

ΠΗΓΗ: arcadiaportal.gr

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015, 05:24