Οι μετατάξεις στον ΗΣΑΠ υπερκαλύπτουν τις προβλεπόμενες

Οι μετατάξεις στον ΗΣΑΠ υπερκαλύπτουν τις προβλεπόμενες
Δεν συντρέχει λόγος να γίνουν άλλες μετατάξεις από τον ΗΣΑΠ, υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, καθώς, σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους, ο προβλεπόμενος από τον νόμο αριθμός υπερκαλύπτεται από τις εθελοντικές μετατάξεις και τις συνταξιοδοτήσεις.

Ο νόμος 3029/11 για την αναδιάρθρωση των αστικών συγκοινωνιών, προέβλεπε σε πρώτη φάση τη μετάταξη 1440 εργαζομένων από το σύνολο των αστικών συγκοινωνιών, εκ των οποίων οι 340 από τους ΗΣΑΠ, σε άλλους φορείς του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το σκεπτικό που αναπτύσσουν οι εργαζόμενοι στην εταιρεία, στους ΗΣΑΠ από 1.10.2010 (ημερομηνία την οποία ορίζει ο νόμος ) έως την ημέρα δημοσίευσής του (3.3.11) αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης, 116 εργαζόμενοι, ενώ μέχρι σήμερα έχουν υποβάλει αίτηση για οικειοθελή μετάταξη άλλοι 56 εργαζόμενοι.

Επίσης, έχουν υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση ή έχουν παραπεμφθεί σε υγειονομικές επιτροπές για συνταξιοδότηση, άλλοι 49 εργαζόμενοι.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011, 17:45