Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ζητεί την παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Κατερίνης

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017, 06:18
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ζητεί την παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Κατερίνης
Την παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ Κατερίνης, λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και πρόκλησης κατολισθήσεων, ζητεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Περιφέρειας, κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Κώστα Γιουτίκα, διενήργησε αυτοψία, από την οποία προέκυψε ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες ώστε να εκτελεστούν τα έργα επέκτασης στον ΧΥΤΑ προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και τυχόν κατολίσθησης.

«Διαπιστώθηκε μεγάλη υπέρβαση στις ποσότητες απορριμμάτων που έχουν αποτεθεί στον χώρο του ΧΥΤΑ Κατερίνης, χωρίς τα απαιτούμενα μέτρα υγειονομικής ταφής, τα απορρίμματα δεν καλύπτονται με χώμα και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς, ενώ τα πρανή του απορριμματικού μετώπου είναι πολύ απότομα, με κίνδυνο κατολίσθησης και πρόκληση ατυχήματος. Αναγκαζόμαστε έτσι να ζητήσουμε την άμεση παύση λειτουργίας του ΧΥΤΑ και τη διάθεση των απορριμμάτων των περιοχών που εξυπηρετούνται από αυτόν σε άλλη δομή διαχείρισης» τόνισε ο κ. Γιουτίκας.

Η Περιφέρεια επισημαίνει ότι οι μόνες εργασίες που θα επιτρέπεται να γίνονται στο εξής στον συγκεκριμένο ΧΥΤΑ είναι για την αποκατάσταση των κορεσθέντων κυττάρων, εργασίες επέκτασής του, καθώς και επισκευής και συντήρησης της υπάρχουσας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων. Παράλληλα, διευκρινίζει ότι προχώρησε στη λήψη έκτακτων μέτρων επιφυλακής, ώστε να υπάρχει ο μέγιστος βαθμός ετοιμότητας στις δομές διαχείρισης απορριμμάτων από τους αρμόδιους φορείς.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί η Περιφέρεια, ζητεί από τον ΦΟΔΣΑ να θέσει σε επιφυλακή το σύνολο του μηχανισμού λειτουργίας των ΧΥΤΑ εντός των ορίων της Κεντρικής Μακεδονίας και να λάβει αυξημένα μέτρα προστασίας για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών σε απορρίμματα.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017, 06:18