Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα διεκδικήσει οκτώ ακίνητα του Δημοσίου

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015, 05:15
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα διεκδικήσει οκτώ ακίνητα του Δημοσίου
Εμπλοκή έχει σημειωθεί στην εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 28/2015 απόφασης του Εφετείου Δωδεκανήσου με την οποία απορρίφθηκε η έφεση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και έχει αναγνωριστεί τελεσιδίκως η κυριότητα του Δημοσίου επί οκτώ ακινήτων που έχουν καταληφθεί.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως διάδοχη κατάσταση, έχει ήδη προγραμματίσει συγκεκριμένα την άσκηση αναιρέσεως κατά της ως άνω απόφασης, που υιοθέτησε ουσιαστικά αυτούσιο το σκεπτικό της υπ’ αρίθμ. 248/2009 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με την οποία δικαιώθηκαν οι θέσεις του Ελληνικού Δημοσίου σχετικά με την κυριότητα του ακινήτου στο οποίο στεγαζόταν η Μεραρχία της 95 ΑΔΤΕ στο κέντρο της πόλης, αλλά και σε ακόμη 7 ακίνητα τα οποία κατελήφθησαν αυθαιρέτως.

Πλην όμως υφίσταται αδυναμία του Ελληνικού Δημοσίου να εκτελέσει την ως άνω τελεσίδικη απόφαση για το ακίνητο που στέγαζε την 95 ΑΔΤΕ, αφού το Εφετείο Δωδεκανήσου, με άλλη του απόφαση επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων νομής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου την έχει δικαιώσει!

Υφίστανται ως εκ τούτου δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στο θέμα, που πέραν της κατάληξης που θα έχει ενώπιον του Αρείου Πάγου, αναμένεται να επανεξεταστεί εκ νέου με την υποβολή νέας αγωγής αναγνώρισης κυριότητας!

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διατείνεται ότι κακώς έγινε χρήση από το Ελληνικό Δημόσιο και αποδεκτή από το δικαστήριο η με αριθμό πρωτ. ΔΚ 2161/25-10-1996 έκθεση της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου περί της χρήσεως ενός εκάστου των επίδικων ακινήτων και την ύπαρξη ή μη συστέγασης υπηρεσιών.

Υποστηρίζει συγκεκριμένα ότι η συγκεκριμένη έκθεση δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως μέσο απόδειξης της αυθαίρετης κατάληψης της Νομαρχίας διότι η Κτηματική Υπηρεσία Δωδεκανήσου ως αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή του Ελληνικού Δημοσίου, λειτουργεί στο πλαίσιο των εντολών αυτού και συνεπώς οι εκθέσεις και απόψεις της Υπηρεσίας αυτής δεν αποτελούν παρά μόνο «ισχυρισμούς» του ιδίου του Ελληνικού Δημοσίου. Αναφέρει παραπέρα ότι όλα τα επίδικα ακίνητα κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης μεταγραφής και της καταχώρησης της διάταξης του κτηματολογικού δικαστή, στεγάζονταν αποκλειστικά καταργούμενες υπηρεσίες και σε κάθε περίπτωση νομίμως μεταγράφηκαν υπέρ της Νομαρχίας.

Την υπόθεση χειρίζεται για λογαριασμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ο νομικός της σύμβουλος κ. Γιώργος Φιλιππάκος.

ΠΗΓΗ: dimokratiki.gr

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015, 05:15